Khi Chúa ăn mừng

 

 

Khi Chúa ăn mừng, Ngài không đo lường.

Ngài cho không đếm, không tính…

Trong sự dồi dào

rượu chảy tràn đầy, nhưng không chỉ có rượu.

 

Khi Chúa cho, Ngài cho nhiều hơn rượu.

Ngài không mở cửa cho sự say sưa,

Nhưng cho niềm vui, sự dịu dàng, cho tình thương...

Niềm vui đơn giản của một người cha và một người mẹ,

một trẻ em, một người bạn.

Ngày lễ rửa tội, rước Chúa lần đầu, hôn phối,

không phải chỉ là ngày lễ cho tâm hồn,

mà còn cho thể xác nữa.

 

Khi Chúa ăn mừng với con người,

Ngài tự hiến toàn diện xác và hồn.

Còn bạn, khi bạn ăn mừng, đừng đo lường.

Cũng vậy, hãy cho không đếm.

Với rượu, hãy cho hơn rượu.

Hãy cho những lời, những cử-chỉ,

để giúp anh em đứng vững.

 

Nếu hoan-lạc ở trong lòng người,

Con người ở trong lòng Chúa.

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

01- 06-2003

 

 

 

 


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà