Thánh Lễ Chiều

 

 

Người tới đây mỗi khi chiều buông ngã

Lòng nguyện cầu suy gẫm bởi tin yêu

Nơi giáo đường thật vắng vẻ đàn chiên

Thật đầm ấm tiệc nhiệm mầu Thánh Thể

 

Dự tiệc thánh hồn người vui khôn tả

Thoát thế trần quên hết mọi khổ đau

Biết đâu nào cũng có hôm người khóc

Cớ vì sao chỉ mình người tự hiểu

 

Tôi vẫn nghĩ vẫn chua suốt tâm tình

Hay Thập giá dạy hồn người cảm xúc

Ðúng chăng người nguồn suối lệ tình yêu

Dâng hiến trọn thanh thoát cõi ngõ hồn

 

Lễ chiều tan đánh dấu ngày sẽ hết

Còn mai này hỏi xem người sẽ đến

Cửa giáo đường khép kín chào hẹn lại

Tháp chuông cao ngân khẽ điệu nhạc thần

 

Ôi buổi chiều ôi đàn chiên quen thuộc

Nay xa vời xa luôn chiều ơn thánh

Ta chẳng đến giáo đường thêm vắng vẻ

Thánh giá buồn giờ cô lẻ quạnh hiu .

 

 

 

Lm  Lê phú Hải

22-6-2003

 


Trở Về Mục Lục Trang Cầu Nguyện | Trở Về Trang Nhà