CHÉN  VINH  QUANG

Sương buồn bâng khuâng rơi

Lòng dạ Ta rối bời

Chén này cần phải uống

Hãy cất gươm, con ơi

Thời tối tăm đã đến

Bao năm đợi một ngày

Hãy xỏ gươm vào vỏ

Cho đời vơi chua cay

Phêrô , con có hay

Ta đợi ngày hôm nay

Để  ý Cha nên trọn

Phải uống cạn chén này

Chiên đầu đàn bị bắt

Bầy chiên hiền ly tan

Ý Cha cần giữ trọn

Con ơi, đừng than van

Muôn cơ binh thiên thần

Vì Ta muốn quên thân

Nhưng con đừng ảo vọng

Ta còn thương muôn dân

Hãy cất gươm con ơi

Dù buồn dâng chơi vơi

Chén này cần phải uống

Để con sống ngàn đời .

Thanh Phương


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà