ĐÊM  VƯỢT  QUA

Vạn lòng  bừng ánh nến lung linh

Đêm Thánh diệu huyền,đêm Phục Sinh

Nhớ thuở dãi dầu theo cột lửa

Sa mạc năm xưa  đậm dấu hình .

Ánh Sáng đây rồi , đêm Vượt Qua

Nhiệm mầu đêm Chúa cứu dân ta

Đất khách khóc hoài đêm thịnh nộ

Nghẹn mừng , dân hát khúc âu ca .

Gió thổi mù trời  đêm hiển linh

Biển Đỏ chia thành ngã tử sinh

Sóng lấp binh xa quân đối địch

Sóng dìu dân Chúa bước an bình .

Đêm tỏa ngập đời mưa Manna

Nuôi đoàn lữ khách sống xa nhà

Thánh Thể ngàn năm lưu dấu mãi

Ghi khắc ân tình  Chiên Vượt Qua .

Đêm máu đổ ra, đêm thánh ân

Rươụ thành bửu huyết cứu nhân trần

Hi tế muôn đời  luôn diễn lại

Chiên hiền mở tiệc, hội ngàn dân .

Đêm sáng ơn thiêng, đẹp rạng ngời

Tử thần bại trận ,  thở tàn hơi

Đức Chúa oai hùng nay sống lại

Say nhìn dân Thánh sống muôn đời.

                         Thanh Phương


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà