DÒNG SUỐI MÊNH MÔNG.

THẬP GIÁ VẪN CAO VÚT…

 

Cảm hứng Mt 27, 45-56

 

Trên dẫy nương, trên đồi trên núi

Cây cối vươn , hoa lá reo mời

Tiếng chim kêu, tiếng vượn la hú

Hát vang vang, khoảng rộng xanh trời

Thấp thoáng  xa, những căn chồi lá

Aån hiện dân làng,  tộc Cơho

Bên bản, có dòng suối róc rách

Nước vọt trào, không biết bao lâu

Thời cha ông, từ thuở ban đầu

Nước vẫn chảy, vẫn tuôn thành mạch

Suối nguồn đó là sức nuôi sống

Cả dân làng, cả người xung quanh

Dân Tộc tin có Đấng là Giàng

Đã tạo nên rừng già, khe suối

Tin Mừng đó chưa người khai phóng

Giêsu đây là Chúa các Giàng

Chính Người đây tạo dựng muôn loài.

Tất cả đều do hồng ân Chúa…

Chiều buông xuống, một mình cầu nguyện

Cho Tin Mừng được lan tỏa khắp nơi

Cho mọi người  chấp nhận Thập giá

Đường khổ đau vâng phục Chúa Cha

Vâng lạy Chúa, giờ con đã hiểu

Chúa cứu mọi người, độ muôn dân

Thập giá Chúa không riêng một nước

Tình thương của Ngài tỏa khắp nơi…

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà