MÙA CHAY THÁNH

                                                                                                         

Tôi muốn bước vào mùa chay Thánh

Với tâm tình thống hối ăn năn

Nhưng chả thích  chau mày ủ mặt

Chốn đông người lớn tiếng than van

Xin để lại chiên bò ngoài cổng

Khỏi tưởng lầm với lũ bán buôn

Thánh giá trần thân đồi gió lộng

Theo Ngài, tôi đến với tay không

Hãy miễn trầm hương nghi ngút khói

Cay mắt người chẳng đủ tiền mua

Nến lòng say thắp đời kinh nguyện

Hương tin yêu thơm đẹp bốn mùa

Không tịnh chay , lấy gì kể lể

Công đức nào đáng để khoe khoang

Xin đứng cuối nhà thờ nhỏ lệ

Thương những lời biệt phái huênh hoang

Của bố thí “hai xu ‘’ bỏ giỏ

Góp sửa sang thế giới bạc tình

Đời bao kẻ sang giầu khốn khổ

Mơ yêu người chối bỏ hy sinh

Vui mang phận người con phung phá

Nhớ tình Cha quay gót trở về

“Phúc – Tội ‘’ song hành thân thiết lạ

Tiệc mừng đẫm rượu , lệ tràn ly .

                                         

                                Thanh Phương


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà