NGƯỜI  MÔN  ĐỆ  CHÚA  YÊU

 Người môn đệ Chúa yêu

Tuổi đời chẳng bao nhiêu

Tấp tễnh theo chân Chúa

Tin yêu như đã nhiều .

Mang danh’’con sấm sét’’

Chỗ tốt sớm tranh giành

Chén đắng đời chưa gặp

Sao hay đường gian nan ?

Thắm thiết phút tựa đầu

Lòng khắc đậm tình sâu

Đẹp thay giờ ly biệt

Bánh rượu sáng nhiệm mầu.

Bánh bởi Trời bẻ vụn

Nuôi sống cả bao người

Thân nho lành chảy rượu

Máu cứu chuộc cho đời.

Người môn đệ trung kiên

Đau xót với Mẹ hiền

Nhìn người chăn chiên tốt

Thí mạng mình vì chiên.

Từ đây  đời tận hiến

Mãi có Mẹ nhân lành

Phượng Hoàng tung cánh rộng

Thêm vinh danh Cao Xanh.

Và với Mẹ đồng công

Lòng môn đệ vun trồng

Cây thập hình cứu chuộc

Cùng tin yêu mênh mông...

                                                                             

                  Thanh Phương


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà