THẬP GIÁ YÊU THƯƠNG

*Cảm nghiệm Ga 19, 28- 30

 

Cây thập hình tự giá

Nằm cao ngất khoảng không

Hiên ngang đời muôn thuở

Để cứu độ muôn dân.

 

Thập giá nào vương nắng

Trên đồi xanh mênh mông

Bên cạnh hai tên trộm

Bị ghép tội đóng đinh

 

Oâi, thập giá cao ngất

Một người chết bị treo

Cho nhân loại được sống

Cho trần thế thương yêu

 

Thập giá Chúa Giêsu

Nguồn mạch ơn cứu thoát

Sức mạnh của muôn dân

Ki –tô  danh chân chính.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng LơÏi DCCT
31-3-2003


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà