CHÉN CỦA THẦY, CÁC NGƯƠI SẼ UỐNG…

Mt 20,20-23

 

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng nhân ái.

Con ngồi đây,

Chắp hai tay, âm thầm cầu nguyện.

Con nhìn lên Chúa, Chúa nhìn vào con. Ánh mắt của Chúa:ánh mắt nhân từ.

Con cảm nghiệm được tình thương vô biên dạt dào của Chúa.

Con nhớ lại năm xưa ấy, cách đây 2006 năm rồi…

Thời gian dài và câu chuyện lịch sử của bà mẹ hai người con ông Dê-bê-đê cũng cuốn theo khung trời dài, sâu hun hút.

Bà mẹ xin cho con mình: một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả của Chúa trong nước Chúa(Mt 20,21 ).

Vâng, con người ai cũng thường tính hơn tính thiệt. Sống ở trần gian là hơn thua về tiền tài, danh vọng, quyền, sang, phú,quí

Bà mẹ hai con ông Dê-bê-đê cũng tưởng rằng: vương quốc của Chúa Giêsu cũng giống y các nước trần gian, nên…

Bà xin cho hai con được làm công hầu khanh tướng !

Chúa trả lời bà với nét mặt đầy uy nghi, nghiêm nghị:

“Chén của Thầy, các người sẽ uống”( Mt 20,23 ).

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng từ ái.

Các môn đệ theo Chúa năm xưa…

Trên con đường thống khổ tiến về núi Sọ: các Ngài vẫn chưa làm sao hiểu nổi con người và ý định cứu chuộc của Chúa.

Nhưng, sau biến cố xem ra tang thương, ê chề, nguy khốn và nhục nhã dưới mắt con người…

Thánh Thần Chúa mở lòng soi trí.

Các môn đệ, tất cả đều hiểu đâu là con đường Thầy mình đã trải qua để cứu thế. Con đường đó cũng sẽ là con đường họ phải đi qua.

Con đường đó là con đường phục vụ.( Mt 20, 28 ).

Hầu hạ như Thầy, rồi chết như Thầy.Ôi, nhiệm lạ, con đường cứu thế.

Con theo Chúa và mọi người theo Chúa…

Sẽ chỉ vững vàng, nếu câu chuyện năm xưa của các tông đồ và đặc biệt câu chuyện của bà mẹ hai người con ông Dê-bê-đê luôn là kim chỉ nam soi đường cho chúng con bước:

“…Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?( Mt 20, 22 ).

Con sẽ thưa và mọi người có lòng tin sẽ nhất loạt thưa rằng:

“Lạy Thầy, chúng con uống nổi”( Mt 20,22 ). Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT