LỜI NGUYỆN CỦA LOÀI RONG BIỂN

               *Tất cả đều là hồng ân . Cầu nguyện .

 

              Lạy Chúa Giêsu,

              Con chỉ là loài rong biển,

              Trôi dật dờ và trôi măi, trôi mau .

              Loài rong biển, không khoe mầu, khoe sắc.

              Sống bám vào, và sống tận biển sâu…

              Rong trôi qua, trôi lại thật dạt dào .

              Như đời con luôn bám vào tay Chúa.

              Loài rong biển:tạo vật của Thiên Chúa.

              Thấy đơn sơ, nhưng vô cùng nhiệm lạ.

              V́ rong có sự sống như là…

              Tạo vật đẹp của Đấng  nhân từ cao quí .

              Tất cả con người, vũ trụ, bể dâu.

              Đều chấp nhận có Đấng ở trên đầu.

              Người là Đấng tạo thành nên mọi sự.

              Vâng, lạy Chúa:"Tất cả là ân huệ ".

              V́ mọi sự được tạo thành là để cho vinh quang Chúa. Amen.

 

              Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi       

Muc Luc