Suy

Mùa Vọng : Chúa nói : " Đừng kinh ngạc "       Francine Carillo

 

Chúa nói  : « Đừng kinh ngạc »

Khi những cuộc lỡ hẹn đã dệt nên lịch sử con người  .

 

Các con chờ đợi Ta đến trong quyền lực,

Ta hi vọng các con trong sự sinh hạ dòn mỏng kiếp người .

 

Các con tìm Ta trên muôn sao trời,

Ta gặp các con trong những khuôn mặtgiữa trần gian .

 

Các con xếp Ta vào ngăn tủ tưởng được lãnh hội,

Ta đến bên các con trong ân sủng tươi mát .

 

Các con muốn Ta như một lời giải đáp,

Ta đangtrong tiếng rầm của những câu các con hỏi !

 

Các con hi vọng Ta như một tấm bánh,

Ta khơi dậy cơn đói nơi các con .

 

Các con rập khuôn Ta theo hình ảnh của mình,

Ta làm các con kinh ngạc trong ánh mắt trẻ thơ ngây.

 

Chúa nói : Nhưng dưới những nẻo đường các con lang thang

một Mùa Vọng dịu dàng đang chuẩn bị sẵn sàng ,

Nơi Ta chờ các con như đêm đen chờ ngày sáng.

 

 

                                                                                              ( Thanh Phương chuyển ngữ )