Suy

Ngài đã đến vô ích ? 

                                          

                                                                          Jean-Marie Meysonnier

Chúng ta nhớ một ngày trong lịch sử nhân loại ,

Ngài đã nói với chúng ta về hoà bình, công ,

về tự do, lòng tốt, tình yêu ,

về chia sẻ tha thứ

Chúng ta còn nhớ không … ?

Chúng ta đã làm  ?

 

Chiến tranh thù hận

Cuộc chạy đua cho sự ích, thừa thãi

không bao dung, ganh tị….

tất cả như hợp với lương tâm ngay thật

Ngài đã đến ích ?

 

Chúng ta đã làm cho sứ điệp tình yêu của Chúa ?

Chính Ngài đã nói với từng người chúng ta, nam cũng như nữ .

Giêsu thích làm rối các hướng tìm tòi .

Người ta chờ đợi một vua : Ngài lại tự thành một trẻ nhỏ

Sự chào đời của ngài không phảisinh nhật

của một Thượng Đế già  đã 2000…

Chúa biến đổi, Ngài luôn trẻ mãi

 

Chúa thể chào đời năm nay nơi chúng ta

Ngài khôngdưới ánh đèn máy chiếu ;

Ngài đến, hiện đangđây

Nếu chúng ta mong Chúa không đến cách ích

thì chính chúng ta phải tiếp đón Ngài, nhận biết Ngài.
Chúng ta  hành động, làm chứng,

 bước theo Ngài .

 

                                                                                            (Thanh Phương chuyển ngữ)