GIÁO HỘI TRUYỀN GIÁO

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã mời gọi mọi người phải ra đi…

Được Chúa Cha sai, Chúa cũng sai chúng con đi ( Ga 20, 21 ).

Chúa là người đầu tiên đi loan báo Tin mừng.

Chúa huấn luyện các tông đồ, rồi sai các Ngài ra đi loan báo Nước Trời, làm cho nhiều người trở thành môn đệ Chúa Giêsu.

Rồi, Phaolô làm chứng nhân cho Chúa sau khi thất bại bắt bớ Giáo Hội Chúa Kitô.

Ra đi truyền giáo là sẵn sàng hy sinh.

Rao giảng là từ bỏ mọi sự làm mọi việc như Chúa Giêsu.

Loan báo Tin Mừng là nói về Chúa Giêsu, qui chiếu về Chúa Giêsu.

Truyền giáo là dấn thân, là làm gương sáng như nhiều thánh đi trước đã làm, như các vị tiền nhân đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa Giêsu,

như  một chân phước Têrêsa Calcutta đã đến với dân Aán Độ bằng tình thương,

Mẹ trở nên nghèo như anh chị em Aán Độ…

Truyền giáo là giới thiệu Chúa Giêsu Kitô.

Xin Chúa ban cho các linh mục của Chúa luôn có tấm lòng quảng đại đến với mọi người cùng với Mẹ Maria là Ngôi Sao Sáng của công cuộc phúc âm hóa.

Xin cho chúng con biết yêu thương nhau để chúng con chỉ một lòng nói về Chúa dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần , xin hãy đến với chúng con và đến với toàn thể nhân loại, toàn thể thế giới. Amen.


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà