VO THNG VA VNH CU

Ch la mot giay thoi
Canh sao khuya rung ri
oa quynh hng n ro
o ay khoc lan ci.

Ch la mot giay thoi
T h vo chi vi
Thoat a ra hien hu
La toi, va la ngi.

Ch la mot giay thoi
Gia muon nghn giay troi
Vo thng thanh vnh cu
Ta n Tri, n i ./.

Tram Tnh Nguyen


Tr Ve Muc Luc Trang Cau Nguyen | Tr Ve Trang Nha