VN NHO SANG THE

 

Khi goi mi dng xay the gii

Cha nh ngi chu cua vn nho

Gia tre theo Ngai vui bc ti

V tri at mi,chang so o .

 

Theo gng Ngai dng nen anh sang

Nang lng bng soi am a cau

Tnh Chua ay trong vu tru

Tuan hoan : van vat mai nuoi nhau .

Rng bien, tai nguyen Ngai e san

Tnh : khai thac mai chang vi hao

Song chat phu sa, oi dau quang

Long Ngai v ai vt ngan sao .

 

Nho tru canh thm hoa ngot trai

Nang hoa bnh si am muon dan

Th vn nho dep ngan co dai

ot cho tan kh gii hung tan .

 

Tay cong chnh cam can nay mc

San bat cong, chenh lech, giau ngheo

Cuoc sang tao day cong gop sc

e loai ngi bnh ang ben nhau .

 

Va ban, ngi cua gi mi mot

Mau nhanh tay xay dng the tran

Vn Tao Dng van can th tot

Yeu ngi men Chua, song quen than .

 

Thanh Phng

 


Tr Ve Muc Luc Trang Cau Nguyen | Tr Ve Trang Nha