Can en Anh Em.

Lay Chua, con can phai co ke khac giup , v ng i rat tan toan kho the i mot mnh.
Nhng thng con lai gat ra nhng ban tay ang gi ra e giup con.
Con muon hoat ong mot mnh.
Con muon chien au mot mnh.
Con muon thanh cong mot mnh.
Trong khi o ben canh con con co mot ngi ban tam phuc, mot ngi chong, mot ngi v hien, mot ngi anh em, nhng ke than can va bao nhieu ban ong nghiep.
Lay Chua, Chua a sap at ho ben con nhng con thng quen lang ho. That ra, chnh la moi ngi phai cung chung vi nhau mi co the cu roi nhau c.
Lay Chua, xin cho con c nhan thc ieu nay, va cho con biet on nhan nhng Ximeon se giup con tren ng i, mac dau ho la nhng pham nhan ang b theo doi i na.

Michel Quoist - Prieres


Tr Ve Muc Luc Trang Cau Nguyen | Tr Ve Trang Nha