Long Kien Nhan Vo Bien Cua Chua.

Lay Chua Giesu Kyto, trong suot cuoc song dng gian, Chua a chu kho nhuc e con c cu roi. The nhng nhng kho nhuc nay van cha cham dt. Bi v Chua ang con phai chu ng vi con, b vap nga va con nhieu lanb lac loi khi con rao bc tren ng i. Con th bao gi cung mat kien nhan va muon thoai lui con ng ong hanh vi Chua. Va nhng luc nh the Chua lai cang khch le con, va giang canh tay ra e con can en. Moi ngay, con cang chong chat them ganh nang cho Chua mang; ch tai v con cang tr nen mat kien nhan th long kien nhan cua Chua lai cang vo bien.


Soren KierkegaardTr Ve Muc Luc Trang Cau Nguyen | Tr Ve Trang Nha