Cha Chung Ta

Thi ai chung ta a thanh mot tam bi kch that ang chan nan cung v ngi ta muon co mot tnh anh em vi nhau ma khong nhan thc co mot Cha chung.

Cang bi tham hn na, la co nhng ngi Cong Giao khac t xng la Cong Giao, nhan co mot Cha chung, nhng khong muon co tnh huynh e; ho muon la con cua mot Cha, ma khong phai la anh em vi nhng ngi con khac.

Khong co g ang buon hn khi thay co nhng le nghi phung vu thieu tnh cach cong ong va cang ang buon hn na khi nhng thieu vang nay lai coi la bnh thng.

Tren mot toa xe la, ngi ta con giao tiep nhau nhieu hn la la khi ngi ta i d le ngay Chu Nhat, v o t ra oi khi ngi ta con noi chuyen oi chut, hoac tang cho nhau nhng trai cay, cho nhau mc bao e oc Nhng khi i d le th moi ngi thng c bam chat vao sach le, va thinh lang am tham vi ngng cam tng rieng re cua mnh.

en luc rc le moi ngi hoi ha chen len ban thanh, xo lan nhau e rc le.

Rc le xong ho ve cho, tay chong tran, cam n rieng mot mnhdng nh ho bao: "ng lay ong ti toi nhe! Hay e toi yen. Toi ang oc kinh: "Lay Cha chung con"

Cha Everley, Notre Pere.


Tr Ve Muc Luc Trang Cau Nguyen | Tr Ve Trang Nha