NGAM NGH

Con chim hot gia menh mong at tri.
Sao lap lanh gia chi vi.
Ca tom bi loi gia khi nc ngan.
Vo thng ma lai a mang,
Than con gia chon tran gian ong ngi.
Sinh ra e khoc hay ci ?

Tram Tnh Nguyen


Tr Ve Muc Luc Trang Cau Nguyen | Tr Ve Trang Nha