THỨ HAI NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2001

LỄ TRUYỀN TIN

Bài đọc I: Is 7, 10-14: "Này đây một trinh nử mang thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel".

Bài đọc II: Heb 10, 4-10: "Ở đầu cuốn sách đã viết về tôi là, lạy Chúa, tôi thi hành thánh ý Chúa".

Bài Phúc Aâm: Lc 1, 26-38: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền"

SUY NIỆM

Chín tháng trước ngày mừng sinh nhật Chúa Giêsu, Giáo Hội cử hành trọng thể lễ Truyền Tin, kỷ niệm sự mạc khải quan trọng khi thiên thần Gabriel mời gọi trinh nữ Maria làm Mẹ Thiên Chúa. Mặc dầu Lễ Truyền Tin rõ ràng liên hệ chặt chẽ với Mùa Vọng và Giáng Sinh, nhưng vẫn được trọng kính vào Mùa Chay. Các bài đọc trong thánh lễ cho phép chúng ta suy tưởng tới sự liên hệ mật thiết giữa sự thụ thai và sinh hạ của Chúa Giêsu và cao điểm của sứ mạng cứu chuộc của Ngài là hiến mạng sống mình trên thập tự.

Chúa Giêsu được cưu mang trong lòng Mẹ Maria để trở thành một con người có xương có thịt trong lịch sử nhân loại là một sự vâng lời Thiên Chúa một cách tuyệt đối. Đây là một trong những mấu chốt của các bài đọc hôm nay, đặc biệt là câu đáp phần đáp ca (Tv 40) và trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Do Thái: "Chúa đã không muốn hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho tôi một thể xác, nên tôi nói: Lạy Chúa, này tôi xin đến để thi hành thánh ý Chúa". Ngay từ phút giây thụ thai trong lòng Mẹ, xác thân của Chúa Giêsu đã trở nên một khí cụ vâng phục không thể hoán chuyển trước mặt Thiên Chúa, sự vâng phục tuyệt đối bằng chính việc hiến thân và máu mình trên thập tự. Cuộc đời Ngài- một hi sinh chan chứa tình yêu- khởi đi từ lòng Mẹ Thánh Maria đến thập tự trên đồi Canvê đã thay đổi lịch sử nhân loại và làm cho chúng ta có thể trở nên thánh qua việc kết hợp với Ngài. "Chúng ta được thánh hóa nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ" (Heb 10, 10). Đây là ân sủng trọng tâm của Lễ Truyền Tin- Thiên Chúa muốn Con của Ngài trở thành người, ở giữa chúng ta, và chính nhờ sự vâng phục tuyệt đối của Ngài đối với Thiên Chúa mà cả dòng dõi loài người chúng ta được thánh hóa!

Phúc Aâm cũng ghi lại cho chúng ta câu chuyện trao đổi giữa Thiên Thần Gabriel và Mẹ Maria. Tên Giêsu có nghĩa "Giavê cứu độ", là nói đến sứ mạng cứu thế của Đức Kitô. Thiên thần Gabriel cũng báo trước là người con của Maria sẽ được gọi là "Con của Đấng Tối Cao" và Ngài sẽ được Chúa trao ban ngai vàng của Đa-vít và "triều đại Ngài sẽ vô tận". Những lới này cho phép chúng ta hình dung ra một bức tranh toàn cảnh về sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu từ khi sanh ra cho tới lúc chết, phục sinh và vinh hiển ngự bên hữu Chúa Cha. Lời hứa của sứ thần Gabriel là sự kiện toàn lời hứa của Thiên Chúa đối với nhà Đa-vít, đặc biệt lời hứa chúng ta đọc trong sách của Isaia về sự sinh hạ của "Emmanuel", nghĩa là "Thiên Chúa ở với chúng ta".

Tiếng "xin vâng" (fiat) của Mẹ Maria ở đây là một điểm son quan trọng để Thiên Chúa trở nên con người, và trong thân xác con người của vị Thiên-Chúa- làm-người ấy, máng chuyển ân sủng qua việc kết hợp với Thiên Chúa đã được tái tạo cho con người. Qua sự vâng phục tuyệt đối của Đức Kitô, con đường về trời đã được mở rộng cho con người chúng ta. Hôm nay khi suy niệm về Lễ Truyền Tin, chúng ta hãy xin Thiên Chúa mở rộng lòng chúng ta để chúng ta có thể lãnh nhận những hồng ân lớn lao của Thiên Chúa qua việc xin vâng của Mẹ Maria để chương trình cứu độ của Ngài được thực hiện cho con người.


Trở Về Mục Lục