CHÚA NHẬT PHỤC SINH,năm B

Ga 20, 1-9

 

Chúa đã sống lại thật alléluia. Lời ca mà Giáo Hội cất vang lên ngày mừng Chúa phục sinh sẽ vang lên mãi trong cuộc đời. Chúa đã sống lại. Đây là một sự thực hiển nhiên mà những người có lòng tin ai ai cũng đều làm chứng. Đặc biệt các tông đồ là những người đã được mục kích việc sống lại của Chúa. Họ sẽ làm chứng cho Chúa…

CÁC TÔNG ĐỒ VÀ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ NHÂN CHỨNG CHO CHÚA PHỤC SINH: Bà Maria Mađalêna đã tới mồ Chúa khi trời còn tối theo thánh Gioan, còn hai thánh sử khác, thánh matthêu trời bắt đầu sáng( Mt 28, 1 ), thánh marcô:’ mặt trời hé mọc”( Mc 16, 2 ). Sự khác nhau về chi tiết ấy có dụng ý thần học. Matthêu và Marcô cho ta thấy sự vươn sáng của ánh sáng phục sinh. Với thánh Gioan, bóng tối còn bao trùm nhưng ánh sáng phục sinh quả thực đã gần tới. Maria Mađalêna đã là chứng nhân đầu tiên của Tin Mừng phục sinh. Gioan và Phêrô khi nghe tin báo của Maria Mađalêna đã vội vã ra đi…Các Ngài là những chứng nhân của niềm tin phục sinh. Đức tin phục sinh cho ta hay: Thiên Chúa mạc khải ý định của Thiên Chúa. Các tông đồ làm chứng vì kinh nghiệm mồ trống và các lần Chúa phục sinh hiện ra,các Ngài xác quyết rằng ý định của Thiên Chúa đã được thực hiện trong Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Kinh nghiệm mồ trống và những lần hiện ra của Chúa Giêsu sống lại chỉ được đức tin chứng nhận và kiện toàn trong sự thông hiểu ý định của Thiên Chúa mạc khải trong Kinh Thánh.Các tông đồ là những người đã sống với Chúa Giêsu trước khi Ngài chịu chết vì thế họ hiểu rõ con người của Chúa Giêsu và họ đã gặp thấy Ngài khi Ngài sống lại. Họ làm chứng, nghĩa là quả quyết điều họ đã sống và đã thấy. Chúa sống lại như thế nào họ không hiểu.Chúa hiện ra với một cách không như xưa, nghĩa là như lúcNgười còn sống. Tuy nhiên, họ quả quyết, xác nhận và làm chứng. Các tông đồ hoàn toàn không nói gì hết.Nhưng thực tế, trong thâm tâm các tông đồ và các người phụ nữ đã nhận ra Thầy của mình đã từ cõi chết sống lại.

Phải nhắc lại rằng Phêrô và Gioan đã thất vọng ngay từ chiều ngày thứ sáu khi Chúa chịu chết, chắc chắn còn mơ hồ, nghi ngại,  nhưng giờ đây họ đã bừng lên hy vọng . Ông thấy và ông tin. Gioan đã bừng hiểu Kinh Thánh Ông đã tới mồ và tất cả những gì đang bầy ra trước mặt ông, ông đã thấy và ông đã tin. Cả Phêrô đã tới và đã chứng kiến mồ trống của Chúa. Dù các ông và nhiều người khác còn đang ngái ngủ thì sự kiện từ sáng phục sinh kia, lúc trái đất rung chuyển, Chúa Giêsu con ông Giuse và bà Maria đã chỗi dậy khỏi mộ và tiến vào sự sống thật. Như thế, một lần nữa Chúa Giêsu quả quyết cho tất cả những ai có lòng tin: con đường dẫn tới hạnh phúc thật, con đường dẫn đến sự sống lại, không đi qua tội lỗi nhưng qua tình yêu, ơn huệ nhưng không của Thiên Chúa và tha nhân. Thực tế, mồ trống không vẫn chưa đủ để minh chứng cho sự sống lại, nhưng đối với các tông đồ Kinh Thánh đã mạc khải để họ hiểu ra rằng Đức Giêsu Kitô phải trải qua sự chết mới tới vinh quang. Những lần hiện ra sau đó của Chúa Giêsu cũng cho thấy rằng Chúa đã chiến thắng tử thần và con người nhận ra sự thật: Chúa đã sống lại khải hoàn. Các tông đồ đã minh chứng chắc chắn sự kiện sống lại của Chúa Giêsu.

CHÚA PHỤC SINH NIỀM TIN CHO MỌI NGƯỜI:  Đối với người Kitô hữu sự sống lại của Chúa Giêsu mang một ý nghĩa cao vời. Người Kitô hữu khi tin vào sự sống lại của Chúa họ có thái độ như các tông đồ. Nhờ vào ngôn ngữ, thái độ, cách sống của Chúa Giêsu, nhờ vào cách suy nghĩ riêng của các tông đồ, họ chứng thực rằng họ đã quen biết Chúa Giêsu trước khi Ngài chịu chết và họ đã gặp thấy Ngài đang sống. Tin mừng phục sinh cũng cho chúng ta hay rằng Chúa đã sống lại và Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Khi xưa các môn đệ đã tin vào Chúa sống lai. Những câu tuyên tín cổ xưa nhất cũng nói:”…theo lời Kinh Thánh”. Ngay Chúa Giêsu trên đường Emmaus cũng đã cắt nghĩa Kinh Thánh cho hai môn đệ khởi từ Môsê rồi qua các ngôn sứ, Chúa phục sinh dẫn giải cho các môn đệ các điều đã viết về Ngài trong toàn bộ Kinh Thánh( Lc 24, 27.32 ). Với Gioan dù chưa thấy Chúa phục sinh, nhưng ý định của Thiên Chúa đã tỏ lộ ra cho ông,lời chúc phúc và ân huệ nhưng không của Thiên Chúa đã thực hiện nơi Gioan rồi. Các tông đồ khác lần lượt cũng nhận ra Chúa phục sinh và tin vào Ngài, tin vào Kinh Thánh, tin vào sự sống vĩnh cửu của con người nhờ cái chết của Chúa.

Như vậy, sự kiện phục sinh của Chúa Giêsu là một thực tại còn xác thực hơn một sự kiện lịch sử đã được kiểm chứng cách chắc chắn nhất. Chúa Giêsu đã hủy diệt tội lỗi cho dù sức mạnh của satan vẫn luôn hoành hành, luôn quấy phá. Chúa đã sống lại thực để minh chứng quyền năng của Thiên Chúa. Quyền năng ấy đã làm cho Chúa Giêsu từ trong sự chết sống lại. Quyền lực của bóng tối không thể nào vùi dập được ánh sáng của sự sống. Chúa đã sống lại đúng như lời Người đã phán trước:” phá đền thờ này, nội ba ngày ta sẽ xây dựng lại “. Lời của Chúa Giêsu đã thực hiện đúng như lời Thánh Kinh viết. Do đó, sự sống không tọa lạc nơi dương thế mau qua mà chính sự trung thành với thần khí, Đấng tác tạo con người mới của sự công chính là Thiên Chúa Cha. Như thế sự sống lại của Chúa Giêsu là bằng chứng hùng hồn cho sự sống vĩnh cửu mà Ngài ban tặng cho nhân loại qua thập giá của Ngài. Nào ta cùng hát vang:” Chúa đã sống lại rồi. Alléluia, Alléluia “.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B