CHÚA NHẬT THỨ XVII THƯỜNG NIÊN, năm B

Ga 6, 1-5

PHÉP LẠ và ĐỨC TIN

 

Chúa Nhật hôm nay đặt dân Chúa trước uy quyền tuyệt đối của Thiên Chúa. Uy quyền ấy được diễn tả ra bằng phép lạ Chúa làm cho năm chiếc bánh và hai con cá hóa nên nhiều để nuôi  nhiều ngàn người ăn. Trước phép lạ của Chúa, con người chỉ có thể hiểu được qua lòng tin và nhờ lòng tin vào Đức Kitô, họ nhân ra được quyền năng và vinh quang cao vời của Thiên Chúa.

I.PHÉP LẠ CHÚA GIÊSU ĐÃ LÀM : Để chứng tỏ uy quyền của Ngài, Đức Giêsu đã chạnh lòng thương khi thấy đoàn lũ đông đảo đi theo Ngài để nghe Ngài giảng dậy và loan báo Nước Trời, Ngài đã làm cho năm chiếc bánh và hai con cá hoá ra nhiều trong khi các môn đệ muốn phủi tay, muốn dễ dàng, nên đã đề nghị Đức Giêsu giải tán đám đông. Việc làm của Chúa Giêsu mang một ý nghĩa lớn lao. Trước hết, phép lạ chứng tỏ Chúa Giêsu có uy quyền tuyệt đối, có thể vừa nói, vừa hành động một cách đầy quyền năng. Điều ấy minh chứng rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể khiến cho cá và bánh trở nên dư thừa, nuôi dân chúng tùy theo nhu cầu của họ. Phép lạ này còn liên kết với phép lạ Chúa làm cho dân Do Thái trong cuộc hành trình bốn mươi năm trở về đất hứa. Phép lạ Manna và chim cút trong Cựu Ước có ám chỉ đến của nuôi lương thực bánh và cá trong Tân Ước. Nó còn liên quan cách gián tiếp tới chính Mình và Máu Chúa Giêsu sau này :” Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta không hề phải đói. Ai tin vào Ta, chẳng khát bao giờ “ ( Ga 6, 35 ) hoặc “ Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban tặng chính là thịt Ta đây để thế gian được sống “( Ga 6, 51 ). Điểm khác nữa phép lạ hóa bánh và cá trở nên nhiều còn làm nổi bật vai trò của Đức Kitô, Đấng cứu tinh nhân loại. Vị cứu tinh vừa có uy quyền trên tinh thần con người, vừa có uy quyền trên vật chất vũ trụ. Đức Kitô hành động cứu chuộc con người qua tác động làm cho cá và bánh trở nên dư thừa sau khi đã cho dân chúng đi theo Ngài ăn no nê, thoả chí. Điều này cho thấy Thiên Chúa Cha luôn tin tưởng Con của Ngài là Đức Kitô. Cha có thương ban, con người mới được hưởng dùng và sung túc hưởng nhờ. Thường Đức Kitô làm phép lạ để khơi dậy lòng tin của con người và biểu tỏ cho con người biết Ngài là Đấng đầy uy quyền và hay chạnh lòng thương xót :” Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người sai đến “ ( Ga 6, 29 ).

II.TA PHẢI CÓ THÁI ĐỘ NÀO TRƯỚC PHÉP LẠ BÁNH VÀ CÁ HOÁ NÊN NHIỀU: Trước phép lạ quá lớn lao như vậy, dân Chúa chỉ có thể hiểu được qua lòng tin tuyệt đối. Tin vào Đức Kitô, vị Cứu Tinh có uy quyền trên con người và vũ trụ. Nhờ  lòng tin, con người nhận ra Đức Kitô là Thiên Chúa, vị Thiên sai đến trần gian để cứu độ con người. Khi đã tin vào Thiên Chúa, con người sẽ không còn mập mờ nhận và không nhận Đấng đã đến để cứu chuộc nhân loại, cứu rỗi con người. Nhưng thái độ của con người phải là thái độ cảm tạ và khâm phục. Chỉ có thái độ tạ ơn, tin cậy mến và tôn vinh Danh Chúa, con người mới hiểu được rằng Thiên là Đấng phải đến trong gian trần để cứu chuộc con người. Phép lạ Đức Kitô đã làm xưa nuôi sống nhiều ngàn người cũng là phép lạ Chúa đã, đang và sẽ làm cho chúng ta mỗi ngày ngày hôm nay.  Chỉ khi nào con người chịu tế nhận quyền năng và con người của Đức Kitô, khi ấy con người mới thực sự nhận ra được sự hiện hữu của mình trong lịch sử cứu độ. Thiên Chúa qua Con Một yêu dấu của Ngài vẫn còn tiếp tục làm phép lạ trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta phải có tâm hồn mở rộng mới hiểu được dấu chỉ của thời đại, nhận ra được phép lạ Thiên Chúa vẫn làm cho mỗi người chúng ta từng giây từng phút trong lịch sử cứu rỗi nhân loại. Phép lạ lớn nhất mà Đức Kitô đã làm là phục sinh chính thân xác của Ngài. Đây là dấu chỉ và loan báo chính sự sống lại của chúng ta sau này.

Cùng với Giáo Hội, Mẹ chúng ta và cùng với anh chị em có mặt trong thánh lễ này, chúng ta khẩn cầu mẹ Maria giúp chúng ta hiểu được dấu chỉ  của thời đại và phép lạ vẫn xẩy ra trong cuộc sống của mỗi người chúng ta.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B