CHÚA NHẬT THỨ XXXII THƯỜNG NIÊN

Mc 12, 38 – 44

TẤM LÒNG QUẢNG ĐẠI

 

Thường con người ở trần gian luôn dựa vào bề ngoài như danh vọng, tiền của để đo lường sự hơn thua giữa người này với người khác, giữa tập thể này với tập thể khác. Nhưng đối với Chúa, đối với người đạo đức thì không, Chúa nhìn tấm lòng hơn là dựa vào cái mác, cái nhãn hiệu bên ngoài. Người đàn bà hóa ở Sarepta thật nghèo khó, nhưng tấm lòng lại vô lượng vô biên. Theo sách các vua cuốn thứ nhất trích đoạn I V 17, 10 – 16 ghi lại:” Bà góa ở Sarepta chỉ còn một chút bột, một chút dầu để mẹ con cùng ăn một bữa ăn cuối cùng cho đỡ đói, rồi cùng nhau chấp nhận chết đói. Thế nhưng, bà goá ấy đã quảng đại sẵn sàng nhường phần ăn của mẹ con bà cho ngôn sứ Ê-li-a, người của Thiên Chúa. Cử chỉ yêu thương, rộng lượng của bà đã gặp được lòng thương xót, quảng đại của Thiên Chúa. Suốt mùa hạn hán ở xứ sở, quê nhà, hũ bột của bà không bao giờ cạn và dầu trong bình nhà bà không bao giờ vơi. Nghĩa cử này, thánh sử Marcô cũng thuật lại về việc một bà già nghèo bỏ hai xu nhỏ vào hòm tiền nhà thờ và Chúa đã ca ngợi lòng quảng đại của bà.

LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA CON NGƯỜI GẶP ĐƯỢC LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA: Bài đọc I của sách các vua quyển thứ I, đoạn 17, 10-16 đã nói lên tất cả những gì Chúa đòi hỏi nơi con người. Việc hai mẹ con bà goá mở rộng lòng với ngôn sứ Ê-li-a nhường phần ăn cuối cùng của hai mẹ con cho người của Thiên Chúa đã được Thiên Chúa yêu thương, chấp nhận và ban ơn. Nhờ ân huệ của Chúa, phép lạ làm cho hũ bột luôn đầy và bình dầu luôn có sẵn là bằng chứng tình yêu của Chúa đối với những người có tấm lòng quảng đại và thương xót kẻ khác. Đoạn sách các vua hôm nay cũng dẫn con người đi vào tình thương cứu độ của Chúa Giêsu. Ngài là tư tế muôn đời, Ngài chỉ hiến dâng có một lần đủ để cứu độ muôn người khác với chức tư tế tạm thời của dân Do Thái xưa. Chúa yêu thương nhân loại, chạnh thương đám đông đói khát đi theo Ngài, nghe Ngài giảng dậy, Ngài nuôi họ bằng bánh và cá tiên trưng cho Mình Máu của Ngài sẽ đổ ra để cứu chuộc loài người. Hệ luận này đưa nhân loại đi vào cốt lõi của đoạn Tin Mừng thánh Marcô 12, 38-44 : “ Bà goá trong đoạn Tin Mừng hôm nay cũng giống như bà goá Sarepta. Bà nghèo của, nhưng giầu lòng. Bà ít tiền, nhưng quảng đại “. Lòng quảng đại của bà đã khiến Chúa mủi lòng. Việc bà bỏ hai đồng xu nhỏ là cả gia tài để bà sống có giá trị hơn vàng bạc, ngọc ngà, châu báu của những người giầu có dư tiền, lắm của. Những người nhỏ bé, khiêm nhu, nghèo khó thường giầu lòng. Mẹ Maria cũng là người nữ hiền lành, khiêm nhượng và nhỏ bé

trước mặt Chúa, nhưng Mẹ đã trở nên lớn nhất giữa mọi người nhờ :” Đấng toàn năng đã làm cho Mẹ những điều trọng đại..”( Lc 1, 49 ). Chính lòng rộng lượng và trái tim nhạy cảm của hai bà goá đã nhận được lòng quảng đại của Thiên Chúa.

SỨ ĐIỆP TIN MỪNG VÀ CÁC BÀI ĐỌC MANG LẠI: Đánh giá bề ngoài, dựa vào tiền của để xác định tiêu chuẩn ngôi thứ :” Tiền là Tiên, là Phật… là cái đà danh vọng…Tiền là hết ý “. Thước đo và tiêu chuẩn dựa vào tiền của, danh vọng, ngôi thứ trong xã hội chỉ là cái nhìn bề ngoài chưa phải là chính yếu. Chú chồn hoang khi từ giã Hoàng Tử Bé ( Petit Prince ) đã nói với Hoàng Tử :” Bí quyết thật đơn giản, người ta chỉ nhìn thấy tất cả với con tim của mình chứ không bằng đôi mắt “. Đồng tiền, danh vọng, phẩm hàm không phải là những cái không có giá trị, nhưng nếu chỉ dựa trên những tiêu chuẩn như thế để đo lường, để định vị con người, chắc chắn tất cả những cái đó chưa đủ nói lên tất cả. Hai đồng tiền nhỏ của bà goá nghèo dâng cúng không là gì đối với những người khác bỏ vàng, bỏ bạc vào hòm tiền dâng cúng. Nhưng Chúa Giêsu nhìn vào cõi lòng sâu thẳm của bà goá và cử chỉ khiêm nhượng, âm thầm của bà goá khi bà dâng cúng. Đức Kitô không quan tâm nhiều lắm tới bề ngoài của người dâng cúng, nhưng Ngài chú ý tới cõi lòng và cử chỉ, thái độ của người dâng cúng. Nói như thế không có nghĩa là Chúa phủ nhận tất cả những gì người ta dâng cúng nhưng Ngài không chú ý đến lễ phẩm và của dâng nhiều lắm, nhưng Ngài quan tâm tới cách dâng và cử chỉ dâng. Người đời thường nói:” Hữu ư trung xuất hình ư ngoại “ ( Trong lòng có mới lộ ra ngoài ). Đúng lòng đi trước rồi của lễ đi sau. Chúa không bao giờ từ chối điều gì tốt con người tiến dâng cho Ngài, nhưng “ bà goá đã hiến dâng tất cả những gì mình có để nuôi sống bản thân mình “. Điều Chúa đòi nhân loại, con người là quảng đại chia sẻ cả những cái mình có, chứ không chỉ những của dư thừa. Mà chia sẻ đòi hỏi không giới hạn và không tiếc xót. Đây là bài học quí giá mà phụng vụ Chúa nhật 32 thường niên, năm B đòi hỏi mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con trái tim mở rộng để chúng con biết chia sẻ với những người cần chúng con giúp đỡ. Amen .

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B