LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Mc 14, 12-16.22-26

 

MẦU NHIỆM TÌNH YÊU

 

Giáo Hội hôm nay hân hoan mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Trong niềm vui được làm con cái Chúa, toàn thể dân Chúa quỳ gối, phủ phục trước một bí tích vô cùng cao cả: Bí Tích Thánh Thể. Đây là bí tích lớn lao đã làm cho tất cả mọi người phải suy phục tôn kính vì chính Đức Kitô đã hiến thân chịu chết để cho con người được sống và được nuôi dưỡng bằng chính Thịt Máu của Ngài. Tìm hiểu ý nghĩa của lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô là mục đích chính của chúng ta hôm nay.

 

ĐỨC GIÊSU KITÔ ĐÃ LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ: Đọc lại Tin Mừng, chúng ta hiểu được một cách rất rõ ràng: “Chính Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể vào chiều thứ năm tuần thánh “. Quả thực, biến cố chết của Chúa không chỉ có ý nghĩa cứu chuộc một lần rồi hết, nhưng ngang qua biến cố tử nạn phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ và cả nhân loại một bí tích cao cả, quí hơn mọi sự trên trần gian này: Ngài đã để lại cho nhân loại bí tích tình yêu, Ngài đã lấy chính Mình Máu của Ngài để nuôi sống nhân loại. Soi chiếu lại biến cố vĩ đại ấy, bài sách xuất hành cho thấy ông Môsê đã dựa theo các tập tục phổ quát trong toàn cõi Trung Đông, dùng máu của con bò tơ rảy trên hy lễ để nói lên ý nghĩa của giao ước giữa Thiên Chúa và dân của Người. Chúa Giêsu dùng chính ngôn ngữ của ông Môsê đã dùng để kêu mời các môn đệ dùng bữa tiệc thánh đầu tiên:” Đây là Máu của giao ước”. Tuy nhiên, thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái cho biết Giao ước mới và vĩnh cửu này sẽ được chính Máu Đức Kitô đóng ấn. Chúa Giêsu đã lập nên bí tích tình yêu, bí tích lớn lao,cao quí khiến nó có sức mạnh nuôi sống con người về mặt linh thiêng và cả về phần xác nữa. Chúa Giêsu vào chiều thứ năm tuần thánh, đã tụ họp các môn đệ lại và trong khi dùng bữa với họ, Ngài đã lập bí tích thánh thể cho con người muôn thời được hưởng nhờ. Công bố bữa tiệc ly cuối cùng, Chúa Giêsu đã để lại bí tích thánh thể:” Đương lúc họ ăn, thì Đức Giêsu cầm lấy bánh và chúc tụng rồi bẻ ra và ban cho họ,Ngài nói:” Hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Ta. ( Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối ), Ngài cầm lấy chén và tạ ơn, Ngài ban cho họ và nói rằng:” Hãy uống chén này hết thảy. Vì này là Máu Ta, Máu giao ước đổ ra vì nhiều người để nên ơn tha tội:”Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”.( Mt 26, 26-29; Mc 14, 22-25; Lc 22,19-22 ). Chúa Giêsu đã để lại cho nhân loại một bí tích lớn lao khiến mọi người được thừa hưởng chính Mình và Máu Thánh Chúa. Đó là hồng ân, là niềm tin mà mọi người Kitô hữu đều phải tuyên xưng.

 

Thánh Phaolô cũng minh chứng về bí tích Chúa Giêsu đã lập ra, Ngài nói:” Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, Ngài đã cầm lấy bánh và tạ ơn xong, Ngài đã bẻ ra mà nói : Này là Mình Ta vì các ngươi, hãy làm sự này mà nhớ đến Ta. Cũng vậy, về chén, sau khi đã dùng bữa ăn tối xong, Ngài nói: Chén này là giao ước mới trong máu Ta, các ngươi hãy làm sự này mỗi khi uống, mà nhớ đến Ta. Vì mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan báo sự chết của Chúa, cho tới lúc Ngài đến ( 1 Co 11, 23-26 ). Thánh Phaolô gọi là hiệp thông, vì mọi người đều thông hiệp vào một bánh và một chén rượu là Máu Đức Giêsu Kitô.

 

PHÉP MÌNH MÁU THÁNH CHÚA ĐỐI VỚI CHÚNG TA ? : Là con cái Thiên Chúa, chúng ta cùng hiệp thông vào một bánh tức là Thân Mình và Máu Chúa Kitô. Đó là sự thông hiệp kỳ diệu trong tình thương của Chúa. Bí tích Chúa lập ra là bí tích tình thương, vì tình thương con người được liên kết trong một thân thể của Chúa. Mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa có ý nghĩa làm cho con người được hòa hợp, liên kết trong tình yêu của Chúa. Đức Giêsu Kitô đã nối kết mọi người trong một thân thể của Chúa. Ngài là đầu và mọi người đều là chi thể của Chúa Giêsu. Ngài ước nguyện cho mọi người nên một như Cha ở trong Ngài và Ngài ở trong Cha. Trong niềm tin vì có Chúa là Cha, có Chúa nuôi dưỡng con người bằng chính Thân xác và Máu của Ngài. Chúng ta được sống trong hạnh phúc vì có Chúa nuôi dưỡng ta: Chúa là Mục Tử, có Chúa chăn nuôi ta, ta chẳng thiếu thốn gì ( Tv 21 ). Lời của Chúa thật là xác đáng và an ủi biết bao ! Do đó, hiến lễ tạ ơn Chúa để lại cho ta trong bữa tiệc thánh làm cho ta cảm thấy được hạnh phúc hân hoan. Là Chúa, Chúa đã chẳng ở trên cao xa vời ta, nhưng hằng hiện diện trong bí tích Thánh Thể, trong bữa tiệc thánh hằng ngày khi linh mục dâng hiến lễ tạ ơn, Ngài hiện diện trong nhà chầu hằng giây hằng phút. Ta được thông dự vào tiệc thánh là thông phần vào chính sự sống của Chúa Giêsu, vào chính con người đầy tình yêu của Ngài.

 

Ta hãy sống xứng đáng để mỗi lần khi tham dự thánh lễ, ta được dự phần vào bữa tiệc thánh đầy hân hoan và đầy sự sống của Chúa. Trong niềm tin vào Chúa Giêsu, Đấng yêu thương và Đấng luôn bênh vực chở che ta, ta hãy vững bước hiên ngang và tin tưởng vào Thiên Chúa. Ước gì Mình Máu Thánh Chúa Giêsu  là nguồn lương thực linh thiêng cho mọi người chúng ta hằng ngày và nhất là suốt cả cuộc sống của đời chúng ta.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B