CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN, năm B

Mc 10, 46-52

 

LẠY CHÚA, XIN THƯƠNG XÓT TÔI

 

    Hôm nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục cuộc hành trình lên Giêrusalem để chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh như ý định của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu lần này dừng lại ở thành Giê-ri-khô,lúc Ngài ra khỏi thành cùng với các môn đệ, có đông dân chúng đi theo Ngài, họ đang sống tâm trạng lo âu vì những biến cố họ mong manh nghe sẽ xẩy ra tại Giê-ru-sa-lem. Trong khi ấy, bên vệ đường chỗ Chúa Giêsu sắp đi ngang qua, có một người mù tên là Bác-ti-mê có lẽ anh ta đã chờ Chúa Giêsu từ lâu, anh sợ bỏ lỡ cơ hội, nên anh ta đã la to lên, cốt ý cho Chúa Giêsu nghe thấy :” Lạy con vua Đavít, xin thương xót tôi “( Mc 10, 47 ). Lời van lơn của anh mù càng lúc càng to, càng lúc càng tha thiết hơn như dân Israen trong cơn lầm than cơ cực đã kêu gào khẩn thiết xin Thiên Chúa đến viếng thăm và cứu thoát họ như sách ngôn sứ Giêrêmia đã đề cập tới.

   Bactimê, anh mù từ thuở mới sinh đã bất chấp tất cả những ngăn cản, những lời đe dọa của nhiều người, anh đã chồm dậy như một con bần bật, như một chiếc lò xo và chỉ cần một lời truyền của Chúa Giêsu, anh đã chồm tới thật nhanh, bỏ lại chiếc áo choàng và chung quanh chỉ là màn đêm dày đặc.Anh đã tiến tới với Chúa Giêsu. Lạ lùng, kỳ diệu thay. Lời gọi mời của Chúa Giêsu khiến anh trở nên mạnh mẽ vô song, anh đã biến đổi hoàn toàn. Nếu chịu khó suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy trước đó, anh vẫn ù lì, bất di bất dịch, anh chỉ ngồi một chỗ tại một nơi nào đó để ăn xin, nhờ của bố thí thì bây giờ anh mù đã đứng lên, hiên ngang và hạnh phúc đón nhận điều anh hằng mơ ước là được thấy, được sáng mắt. Thái độ hân hoan, phấn khởi của anh mù khi được thấy cũng tựa như thái độ vui sướng của dân Israen khi được Thiên Chúa giải thoát họ, qui tụ họ và dẫn đưa họ về đất hứa.

  Báctimê đã có một lòng tin sâu xa, lòng tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu. Anh tin, Chúa có thể làm cho anh sáng mắt. Chính lòng tin của anh đã cứu anh. Anh đã được Chúa Giêsu mở mắt và anh đã được Chúa cứu độ, anh đã nhận được hồng ân cao vời của Chúa là làm cho anh nhận ra ánh sáng và anh nhìn thấy tất cả.Niềm vui và hạnh phúc

anh có được đến nỗi khi anh đã thấy ánh sáng, anh đã hòa nhập với đám đông theo Chúa Giêsu lên Giêrusalem, và tung hô “ Đấng nhân danh Chúa mà đến “. Hạnh phúc là anh Báctimê đã nhận được ơn cứu độ, nhận ra tình thương tuyệt vời của Chúa như dân Israen đã được Chúa cứu thoát khỏi tội lỗi đang bao trùm trên họ.

   Sống ở đời: đau khổ, bệnh hoạn, tật nguyền luôn rình mò, bủa vây con người. Những đau khổ ấy dễ làm cho con người mù lòa, nổi loạn và mất hướng đi ? Làm sao để trong những cơn thử thách cùng tột ấy con người vẫn luôn vững một niềm tin. Gương của ông Gióp và biết bao vị thánh đã giúp chúng ta tìm lại phương hướng và niềm tin. Giữa những cơn thử thách đức tin vẫn là điều quan trọng nhất để chúng ta tiến bước.

  Người môn đệ Chúa luôn nhìn lên Chúa vị Chúa của tình thương. Chính Chúa cũng đã phải đương đầu với những đau khổ, với sự chết, Ngài đã có lúc thưa với Chúa Cha:” Lạy Cha, nếu có thể thì xin cất khỏi con chén đắng này nhưng không phải là theo ý con mà luôn theo ý Cha “. Chúa đã chiến thắng sự chết và đã phục sinh.

   Lạy Chúa, xin cho chúng con được thấy. Vâng, chỉ trong ánh sáng của Chúa, chúng con mới nhìn thấy ánh sáng. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B