CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Ý nghĩa cái chết và phục sinh của Chúa Ki-tô

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 24:35-48)

          Đứng trước đám đông dân chúng Giê-ru-sa-lem, thánh Phê-rô dõng dạc tuyên bố:  “Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là:  Đấng Ki-tô của Người phải chịu khổ hình” (CôngVụ 3:18).  Qua bài Tin Mừng hôm nay, khi hiện ra với các môn đệ, Chúa Giê-su cũng lập lại một lần nữa:  “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm”.  “Phải chịu khổ hình” hoặc “phải được ứng nghiệm” là một sứ mệnh mà Chúa Phục Sinh đã hoàn tất.  Làm sao chúng ta hiểu được sứ mệnh này?  Thưa là phải căn cứ vào Kinh Thánh và nhờ Chúa “mở trí” cho chúng ta hiểu Kinh Thánh, chúng ta mới nhận ra được ý nghĩa của sứ mệnh ấy.

          Tường thuật của bài Tin Mừng hôm nay tiếp theo câu chuyện hai môn đệ đi Em-mau đã được Chúa Giê-su giải nghĩa Kinh Thánh và “mở trí” cho các ông hiểu ý nghĩa cái chết và sự sống lại của Người.  Khi Chúa Phục Sinh hiện ra, các môn đệ đã có những cảm nghĩ rất thay đổi, từ “kinh hồn bạt vía” tới “chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng”.  Nói tóm lại các ông vẫn chưa chấp nhận sự kiện Chúa đã sống lại từ kẻ chết.  Vậy Chúa sẽ giúp các ông thế nào để các ông nhận biết và tin rằng Người đã sống lại thật?  Người sẽ sử dụng Kinh Thánh cùng một cách thức như Người đã giải thích cho hai môn đệ Em-mau. 

          Trước hết Người dạy các ông hãy nhớ lại những gì Người đã nói với các ông “khi Người còn ở với các ông”.  Đúng vậy, khi còn sống bên cạnh họ, Chúa Giê-su đã nhiều lần đề cập đến những điều Kinh Thánh (gồm sách Luật Mô-sê, các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh) nói về sứ mệnh cứu độ và đặc biệt là sự chết và phục sinh của Người.  Nhưng vấn đề có lẽ không phải họ không hiểu, mà là họ không muốn chấp nhận một sứ mệnh xem ra hoàn toàn là “thất bại” đối với cái nhìn của người đời và không phù hợp với giấc mơ công danh sự nghiệp của họ.  Phản ứng của ông Phê-rô khi nghe Chúa tiên báo cuộc Thương Khó là một bằng chứng cụ thể!  Vì thế, họ cần phải được Người giúp “mở trí” để hiểu Kinh Thánh theo kế hoạch của Thiên Chúa, chứ không phải theo ý muốn của họ.  Như vậy, mở trí có nghĩa là thay đổi não trạng và cái nhìn theo quan điểm và kế hoạch của Thiên Chúa.  Mở trí là thay thế những cảm nghĩ không đúng, như nghi ngờ, kinh hồn bạt vía và không tin, bằng một thái độ mới, tức là hoàn toàn đặt niềm tin vào Chúa Giê-su và sống trong mối tương quan mật thiết với Người.  Mở trí còn là mở ra một chân trời mới:  “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân”, hay nói khác đi, là “làm chứng nhân” cho mầu nhiệm cứu độ của Chúa Ki-tô.  Mở trí quả là một diễn trình vô cùng linh hoạt!

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Các môn đệ Chúa đã được “mở trí để hiểu Kinh Thánh”.  Mở trí để hiểu Kinh Thánh chính là để biết Chúa Ki-tô, như lời thánh Giê-rô-ni-mô quả quyết:  Ai không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô.  Chúa Kitô đã sống và chết cho chúng ta.  Người đã sống để mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa.  Người đã chết để chiến thắng tội lỗi, đền bù tội lỗi A-đam và tội lỗi mọi người.  Người đã sống lại, chiến thắng thần chết để đem lại sự sống mới cho chúng ta và sự sống vĩnh cửu mai sau.  Những chân lý này đã được Kinh Thánh truyền lại cho chúng ta, để chúng ta tin vào sứ mệnh của Chúa Ki-tô và tiếp tục đi trên con đường cứu độ Người dẫn chúng ta về nhà Cha trên trời.

          Tuy nhiên vấn đề của chúng ta là liệu chúng ta có để Chúa giúp “mở trí” cho chúng ta hay không.  Điểm quan trọng, mở trí không phải chỉ đơn thuần là mở mang kiến thức, nhưng là mở rộng trái tim để đón Chúa vào trong tâm hồn, nhất là để cho Chúa Giê-su và lối sống của Người ảnh hưởng và thay đổi chúng ta tận căn rễ.  Chúng ta được mở trí, để có được “những tâm tình của Chúa Ki-tô” và để “Chúa Ki-tô sống trong chúng ta” vậy.  Cho nên chúng ta cứ để cho Chúa mở trí chúng ta, đừng chống lại!                                                

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi      


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B