CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Tiếp nối sứ vụ của Chúa Ki-tô

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 16:15-20)

          Thánh Mác-cô cho thấy khi bắt đầu thi hành sứ vụ, Chúa Giê-su đã rao giảng:  “Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.  Anh em hãy thống hối và tin vào Tin Mừng” (Mác-cô 1:15).  Tiếp theo, trong phần còn lại của sách Tin Mừng, thánh sử ghi chép những lời giảng cũng như việc làm của Chúa, và cao điểm là mặc khải căn tính của Chúa Giê-su là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, qua lời tuyên xưng của viên đại đội trưởng Rô-ma (15:39).  Cuối cùng, để kết thúc sách Tin Mừng, thánh Mác-cô ghi lại lời huấn dụ trước khi Chúa lên trời:  “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (16:15).  Như vậy, loan báo Tin Mừng là sứ mệnh Chúa Cha đã trao cho Chúa Giê-su và giờ đây Chúa Giê-su dạy các môn đệ hãy tiếp tục sứ mệnh ấy cho đến ngày Người trở lại.

          Biến cố Chúa Giê-su lên trời không kết thúc sứ vụ của Người, nhưng là một khởi đầu mới, mở ra thời đại của Chúa Thánh Thần và thời các môn đệ của Chúa Giê-su được sai đi khắp nơi để tiếp tục sứ vụ của Người.  Ba năm trước, khi Chúa đọc sách ngôn sứ I-sai-a tại hội đường Na-da-rét và tuyên bố:  “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (xem Lu-ca 4:16-21), là Người đã khai mạc sứ vụ của Người.  Hôm nay các môn đệ Người nhận lệnh truyền đi rao giảng Tin Mừng là họ mở đầu cho việc tiếp tục sứ vụ của Người.  Để hiểu các môn đệ phải tiếp tục sứ vụ của Chúa như thế nào, chúng ta hãy đọc lại những gì ngôn sứ I-sai-a nói về Chúa Giê-su.  “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn…”.  Được đầy tràn Thánh Thần, Chúa Giê-su đã ra đi rao giảng và chữa lành để giúp mọi người nhận ra Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ họ.  Qua biến cố Hiện Xuống và bí tích Thêm sức, các môn đệ Chúa ngày xưa và hôm nay đã được trang bị bằng sức mạnh của Thánh Thần để tiếp tục những gì Chúa Giê-su đã làm.  Do đó, dù phải “đi khắp tứ phương thiên hạ” thì họ cũng không mỏi gối chồn chân.  Dù có phải “loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”, họ vẫn chưa cho là đủ và càng muốn có thêm nhiều người đến tin Chúa.

          Chúa Giê-su cũng đề cập tới đức tin, một yếu tố không thể thiếu để môn đệ tiếp tục sứ vụ của Người.  Khi bắt đầu rao giảng, Chúa Giê-su đòi người ta phải có lòng tin, phải “tin vào Tin Mừng”.  Hôm nay khi các môn đệ được sai đi, lòng tin ấy vẫn giữ vai trò quan trọng.  Nó giúp cho người đón nhận Tin Mừng được cứu độ và giúp cho người rao giảng thực hiện những việc lạ lùng như trừ quỷ, uống nhằm thuốc độc cũng bình an vô sự và có khả năng chữa lành bệnh tật.  Nói tóm lại, dù người ta có lòng tin chỉ bằng hạt cải thôi cũng đủ sức chuyển núi rời non và còn làm những việc lớn lao hơn cả những gì Chúa đã làm (Mát-thêu 17:20; 21:21)!

          Sau cùng, tiếp tục sứ vụ của Chúa Giê-su không phải công việc một mình chúng ta gánh vác, trái lại vẫn luôn có sự hiện diện của Chúa Giê-su bên cạnh.  Hình ảnh các Tông Đồ ra đi rao giảng bảo đảm rằng Chúa luôn hiện diện và hành động bên chúng ta:  “Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông”.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Có thể chúng ta cảm thấy sợ sệt khi nghe Chúa Giê-su mời gọi:  Con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo!  Có sợ cũng là đúng thôi, vì với khả năng giới hạn của chúng ta, rao giảng Tin Mừng là công việc đội đá vá trời.  Khoa học gia bảo:  Cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nâng cả trái đất này lên!  Đó là điều giả thiết, nhưng với Ki-tô hữu, đó là một sự thật.  “Điểm tựa” của chúng ta là Chúa Giê-su và sức mạnh của chúng ta là Chúa Thánh Thần.  Loan báo Tin Mừng là sứ mệnh vĩ đại và Chúa cần chúng ta.  Người sai chúng ta đi “khắp tứ phương thiên hạ” của chúng ta, tức là nơi chúng ta sống, làm việc, gặp gỡ người khác.  Người bảo chúng ta làm chứng cho Người trước “mọi loài thọ tạo” là người thân gia đình, bạn bè, người cùng sở làm, cùng cộng đoàn… Nhưng quan trọng hơn cả, đó là điểm tựa Giê-su và sức mạnh Thánh Thần.  Vậy chúng ta cứ mạnh dạn mà ra đi tiếp tục những gì Chúa Giê-su đã khởi sự!                                                                    

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B