CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN

Thực tập làm việc tông đồ

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 6:7-13)

          Sau một thời gian học hỏi, quan sát Chúa Giê-su thi hành sứ vụ, nhóm mười hai Tông đồ được Chúa Giê-su chính thức sai đi làm những gì Người đang làm.  Một người học nghề nay chính thức được làm thợ chắc phải rất phấn khích.  Mừng có, mà lo cũng có.  Thánh sử Mác-cô ghi lại giây phút trọng đại này của các Tông đồ và tóm tắt hoạt động của các ông như sau:  “Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.  Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh” (Mác-cô 6:13).  Tuy nhiên kết quả này không tự trời rơi xuống, mà chắc chắn do sự dạy dỗ của Chúa Giê-su và cố gắng học hỏi của các Tông đồ nữa.  Điều này có nghĩa là trước khi được sai đi, các Tông đồ đã thực tập thi hành sứ vụ dưới sự hướng dẫn của Chúa Giê-su.

          Nhóm Mười Hai là những người thuộc thành phần xã hội khác nhau như chúng ta thấy kể lại trong những lần Chúa Giê-su kêu gọi họ.  Nhưng để tiếp tục sứ vụ của Chúa Giê-su, họ được Người đào tạo theo cùng một đường lối.  Người cho họ những huấn dụ liên quan đến việc thi hành sứ vụ.  Đây không phải là một trường chuyên nghiệp như chúng ta có ngày nay, nhưng việc đào tạo tông đồ hoàn toàn dựa trên những học hỏi kinh nghiệm và thực tập.  Đi với Chúa Giê-su khắp đó đây, nghe những giáo lý Người giảng dạy cho dân chúng, chứng kiến những phép lạ Người làm, hiểu cách đối xử của Chúa Giê-su với những hạng người khác nhau, thậm chí với cả những kẻ thù nữa, tất cả đều trở nên một trường học sống động trong đó Thầy Giê-su cố gắng truyền lại kinh nghiệm cho các môn đệ.  Tuy nhiên khác với các trường đào tạo chuyên viên, giữa Thầy và trò còn có mối tương quan mật thiết.  Chính mối tương quan này sẽ tạo nên nơi các môn đệ một động lực lạ lùng thúc đẩy họ hăng say lên đường sứ mệnh, động lực ấy chúng ta gọi là hồn tông đồ.  Hồn tông đồ giúp cho các môn đệ Chúa hoàn toàn dấn thân cho lý tưởng làm vinh danh Thiên Chúa, chứ không cho ích lợi riêng tư.  Hồn tông đồ làm cho người môn đệ hoàn toàn khác với một nhân viên của một sở làm, vì động lực của người môn đệ là vì tình yêu, còn động lực của nhân viên sở làm thường là tiền lương và cùng lắm là vì say mê việc làm.

          Bài Tin Mừng hôm nay chỉ nêu lên một số chỉ thị có tính cách thực tế và thường mang ý nghĩa biểu tượng.  Nói chung, những chỉ thị của Chúa đều hàm ý đề cao sự cấp bách và ưu tiên thi hành sứ vụ.  Đừng để cho bất cứ quyến rũ nào, cám dỗ nào và cả những cảm tình nào ngăn cản hoặc giữ chân người tông đồ lại.  Các ngài được Chúa sai đi chỉ để “rao giảng ơn sám hối, trừ quỷ và chữa lành”, những công việc Chúa Giê-su đã từng làm.  Nhưng điều quan trọng nhất, đó là họ hãy bắt chước Chúa làm tất cả những công việc ấy với tình yêu chan chứa, hoặc nói khác đi, làm với hết cả hồn tông đồ của họ.

Sống sứ điệp Tin Mừng

Trước Công đồng Vatican II, ít khi chúng ta nghe thấy từ Rao giảng Tin Mừng.  Nhưng từ quen thuộc và bình dân của chúng ta là làm việc tông đồ.  Mà đúng như vậy, chúng ta làm tất cả những việc các tông đồ đã làm khi các ngài được Chúa sai đi!  Chúng ta cũng rao giảng Tin Mừng bằng cách sống những điều Chúa đã dạy, nhất là khi chúng ta sống ơn sám hối bằng cách mỗi ngày một sống tốt hơn.  Chúng ta trừ quỷ bằng cách làm cho những ảnh hưởng của tội lỗi phải suy giảm đi.  Càng sống những giá trị Tin Mừng thì ảnh hưởng của những tệ hại xã hội càng mất dần.  Chúng ta chữa lành không chỉ những yếu đau thể xác, nhưng nhất là những nỗi đau tinh thần và thiêng liêng của mình và của anh chị em.  Làm việc tông đồ là bổn phận của mọi người, mỗi người làm theo hoàn cảnh và khả năng của mình.  Nhưng chúng ta đừng quên:  muốn làm việc tông đồ, chúng ta hãy học với Thầy Giê-su của chúng ta ngay từ bây giờ!    

 

Lm Đa-minh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B