CHÚA GIÊSU CHỮA NGƯỜI CÂM ĐIẾC

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN, năm B

Mc 7, 31-37

 

Thế giới bình thường là thế giới của những con người bình thường. Tuy nhiên, trong thế giới muôn thời không phải tất cả mọi người đều bình thường mà lại có những người mù, người câm, người điếc, người què, người tàn tật vv…Đúng là một thế giới muôn mầu muôn sắc. Thời Chúa Giêsu sống cũng vậy, người ta nhận thấy có biết bao người bệnh hoạn, tật nguyền. Hôm nay, Tin Mừng của thánh Máccô 7, 31-37 thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành người câm điếc. Phép lạ này là một trong nhiều phép lạ Chúa đã thực hiện trong ba năm Ngài đi rao giảng khắp nơi…

 

Đối diện với những người câm điếc, chúng ta như được đặt giữa hai thế giới khác nhau bởi vì chúng ta nói họ không hiểu và họ diễn tả chúng ta cũng chẳng hiểu được.Bài Tin Mừng của thánh Máccô cho hay Chúa đụng đến lưỡi của người câm và lưỡi người câm được tháo cởi. Người câm cảm thấy hạnh phúc vô bờ vì được Chúa chữa lành. Vâng, lần đầu tiên trong cuộc đời người câm nếm được một phần nào vui thú của cuộc sống, của đời người.  Và như thế, chúng ta hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại chữa lành người câm điếc. Tại sao Chúa khai thông lỗ tai của người câm điếc ? Tại sao Chúa Giêsu lại phục hồi miệng lưỡi người câm điếc ? Chúa Giêsu đã chứng tỏ lời ngôn sứ Isaia 35,4-7 được thực hiện nơi Ngài: “ Kẻ điếc được nghe, kẻ câm nói được, kẻ què đi được vv…”. Chữa lành người câm điếc như trong Tin Mừng hôm nay trình bầy, Chúa Giêsu đã thực hiện được hai dấu chỉ quan trọng. Ngài xác nhận Ngài là Đấng Mêsia  muôn dân hằng trông đợi. Việc chữa lành của Đức Kitô hôm nay còn chứng tỏ Ngài là Đấng giầu lòng thương xót.

 

Người câm điếc Chúa Giêsu chữa lành, một cách nào đó cũng là hình ảnh của nhiều trong chúng ta. Bởi vì, chúng ta không bị câm ngọng điếc về mặt thể lý, nhưng bị câm điếc về mặt thiêng liêng. Đã có biết bao người trở nên, ngọng nghịu, điếc lác về mặt tâm linh. Họ không tha thiết cầu nguyện và ngại ngùng đến với Thiên Chúa. Họ cảm thấy khó khăn tâm sự, đối thoại với Chúa và cũng cảm thấy khó khăn trong việc để lắng nghe Chúa nói với họ. Trong trường hợp này chúng ta phải làm gì đây ? Thưa  chúng ta đã có sẵn lời đáp trong bài Tin Mừng : hãy bắt chước người câm điếc trong bài Tin Mừng của thánh Máccô, hãy đi tìm kiếm Đức Kitô, hãy cùng Ngài ra khỏi đám đông và hạnh phúc ở bên Đấng có đầy uy quyền trên sinh mạng của mọi người. Hãy để Chúa mở miệng lưỡi chúng ta về mặt thiêng liêng, hãy để Ngài khai thông đôi tai điếc lác nặng nề của chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta hãy nói chuyện, hãy đối thoại với Ngài, nghĩa là chúng ta phải siêng năng cầu nguyện để Chúa thực hiện nơi chúng ta điều Chúa đã làm cho người câm điếc. Chúng ta hãy để Chúa chữa lành bệnh câm điếc thiêng liêng của chúng ta.


Êphata, hãy mở ra. Xin Chúa chữa lành bệnh câm của chúng con để chúng con có thể truyền đạt, nói chuyện với nhau và đặc biệt tâm sự, cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa chữa lành đôi tai nặng, điếc của chúng con để chúng lắng nghe được tiếng Chúa nói và nghe được tiếng nói của anh em chúng con. Sống trong cuôc sống, thực tế, chẳng ai muốn ngọng,câm điếc. Nhưng lại nhiều khi chúng ta bị câm khi không muốn trao đổi với anh em xung quanh. Chúng ta bị điếc, bị lãng tai không muốn nghe người khác mà chỉ thích nghe những người chúng ta thích, chúng ta ưa mà thôi. Chúng ta nghe bằng tai chưa đủ mà còn phải nghe bằng cả trái tim. Nghe với con tim yêu thương chúng ta mới hiểu đúng, hiểu khách quan, hiểu sự thật về người khác được.

 

Bài Tin Mừng và các bài đọc hôm nay giúp chúng ta hiểu rõ ba điều : Thứ nhất, nó tỏ lộ cho chúng ta rõ Đức Kitô chính là Đấng Mêsia muôn dân mong đợi. Ngài đã thực hiện những lời tiên tri Isaia đã tiên báo :” Kẻ đui mù được thấy, kẻ điếc nghe được…người nghèo được nghe giảng Tin Mừng “. Thứ hai, nó mạc khải cho nhân loại, cho chúng ta về một Đấng Mêsia, Đấng Thiên Sai giầu lòng thương xót, luôn chạnh thương đến mọi hoàn cảnh của con người. Thứ ba, nó đặt cho nhiều người vấn nạn, ngày nay người ta lãng quên Chúa nhiều vì không còn cầu nguyện, không tìm kiếm Chúa, do đó, không nghe được Chúa nói và cũng không có cơ hội để thưa chuyện với Chúa. Như thế, nhiều người vẫn đang bị câm điếc.

 

Chúng ta hãy bắt chước người câm điếc : đi tìm Chúa Giêsu và xin người chữa lành cho chúng ta.

 

Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực,

Quyết định của Ngài thật công minh.

Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử ( Tv 118 ).

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con Một Chúa,

Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử,

Xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn : này chúng con là kẻ tin kính Đức Kitô,

Xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời “ ( Lời nguyện Nhập lễ Chúa nhật XXIII thường niên ).

 

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Câm và điếc về thể lý là gì ?

2.Câm và điếc về mặt tâm linh là gì ?

3.Ép-pha-ta là gì ?

4.Chúa chữa lành người câm và điếc bằng cách nào ?

5.ÔBCBACE có còn thích cầu nguyện không ?