CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

Óc bè phái và làm gương xấu

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 9:38-43,45,47-48)

          Trong việc đào tạo môn đệ, Chúa Giê-su đã giúp họ học tập và thực hành giáo huấn cũng như lối sống của Người.  Chúa đã dạy họ phải ý thức và chấp nhận hy sinh cùng đau khổ (Mác-cô 8:34-38).  Người đòi hỏi họ phải có tinh thần phục vụ (Mác-cô 9:33-37).  Hôm nay, Người dạy thêm một bài học nữa:  đừng mang óc bè phái và đừng làm gương xấu.  Tuy bài Tin Mừng chứa đựng nhiều đề tài khác nhau, nhưng chúng ta dừng lại ở hai điểm trên.

          Có thể nói, óc bè phái và làm gương xấu là hai thảm họa đã làm cho nhiều cộng đoàn tan nát và lộn xộn.  Chúng ta cứ thử tưởng tượng cảnh một giáo xứ trong đó giáo dân kéo bè kéo cánh, phe cha xứ, phe cha phó, hội đoàn này ganh tị hội đoàn kia, ca đoàn “thánh Giu-se” đụng ca đoàn “thánh Cecilia”…  Vậy thử hỏi, chúng ta có đích thực là “môn đệ” Chúa hay không? 

          Óc bè phái qua câu truyện Tin Mừng hôm nay cũng dễ hiểu thôi!  Não trạng chung của các môn đệ lúc đầu mới theo Chúa Giê-su là tinh thần độc tôn.  Thầy của họ nổi tiếng khắp nước Ít-ra-en vì Người giảng dạy như Đấng có uy quyền, làm nhiều phép lạ, được mọi người kính phục, ngay cả những kẻ thù cũng phải nể mặt.  Cho nên được làm môn đệ Người quả thực là một vinh dự.  Họ không muốn chia sẻ vinh dự này với ai cả.  Vì thế, khi thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ, họ đã cố ngăn cản.  Lý do họ ngăn cản là “vì người ấy không theo chúng ta”.  Khi đưa ra lý do “Vì người ấy không theo chúng ta”, môn đệ Gio-an và các bạn đã vạch ra một biên giới ngăn cách giữa Chúa Giê-su với những người khác.  Đồng thời, họ cũng vô tình giới hạn sứ mệnh của Chúa vì quyền lợi hoặc tham vọng riêng tư của họ.  Họ không hiểu rằng Chúa Giê-su được sai đến là để cứu độ mọi người, để tất cả những ai tin vào Người thì sẽ được sống muôn đời.  Chúa Giê-su không đưa ra tiêu chuẩn hẹp hòi “không theo chúng ta” để xác định một người là kẻ thù.  Nhưng Người mở rộng không biên giới:  “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.  Với cái nhìn quảng đại ấy, chúng ta phải tin rằng có rất nhiều “Ki-tô hữu vô danh” (nói theo tư tưởng của thần học gia Karl Rahner) chúng ta cần kính phục vì lối sống và hành động của họ còn hơn cả Ki-tô hữu chính danh!

          Thảm họa thứ hai là làm gương xấu.  Chúa Giê-su giới hạn hậu quả của việc làm gương xấu đặc biệt đối với “những kẻ bé mọn đang tin”.  Cũng như các tông đồ và môn đệ đầu tiên, chúng ta hết thảy là những người kém lòng tin (Mát-thêu 16:8; 17:20).  Vì thế chúng ta đều phải cảnh giác đối với việc làm gương xấu cho anh chị em hoặc trước gương xấu anh chị em làm cho chúng ta.  Vì hậu quả tai hại của gương xấu, Chúa Giê-su không ngại dùng những hình ảnh nhấn mạnh như thà buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển, thà chặt chân tay hay móc mắt… còn hơn là phạm tội làm gương xấu.  Ảnh hưởng gương xấu không chỉ trên cá nhân, mà còn lan rộng trên cộng đoàn nữa.  Một thí dụ cụ thể:  tại Việt Nam ngày nay, biết bao tội ác là do ảnh hưởng của gương xấu từ trên xuống dưới.  Ki-tô hữu, người môn đệ Chúa, không thể theo dòng gương xấu của xã hội mà làm mất đi căn tính con cái Chúa của mình!

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Quả thực đây là một đề tài vô cùng thực tế, nhưng cũng đòi chúng ta phải suy nghĩ và khiêm tốn xét lại lối sống như người môn đệ Chúa.  Chúng ta chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa như thánh Phao-lô dạy.  Khuôn vàng thước ngọc của Chúa Giê-su “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” giúp chúng ta có cái nhìn quảng đại và yêu thương về người khác.  Việc xây dựng Nước Thiên Chúa trên mặt đất này mang nhiều khía cạnh và sắc thái khác nhau, nhưng mẫu số chung vẫn là làm bất cứ điều gì cũng là “lấy danh Thầy Giê-su”.  Đây là điều quan trọng nhất để chúng ta nhận định việc làm của mình cũng như của người khác có thực sự “ủng hộ” Chúa hay không.  Trong một cộng đoàn giáo xứ, nếu chúng ta đồng lòng “ủng hộ” Chúa, thì chắc chắn danh Chúa sẽ được rạng ngời.  Chúng ta nhớ lời thánh Phao-lô dạy:  “Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Cô-lô-xê 3:17).                      

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B