CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN

Bán những gì chúng ta có để theo Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 10:17-27)

          Bài Tin Mừng hôm nay có hai tin buồn:  chàng thanh niên giàu có muốn làm môn đệ Chúa đã “buồn rầu bỏ đi”, và lời nhắn nhủ của Chúa Giê-su “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!”  Nhưng sau hai tin buồn ấy lại có tin vui:  “Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được”.  Đề tài “những người có của khó vào Nước Thiên Chúa” không những đúng đối với trường hợp người thanh niên muốn theo Chúa, nhưng cũng gây thắc mắc không ít đối với các môn đệ ngày xưa và chúng ta hôm nay.

          Đọc những đoạn Tin Mừng kể lại việc Chúa gọi các môn đệ đầu tiên, chúng ta đều gặp thấy cùng một điều, là các ông “đã bỏ lại hết” để đi theo Chúa:  gia đình, tài sản, nghề nghiệp… Đó là những thứ không thể bán, cho nên họ chỉ bỏ lại để được làm môn đệ Chúa.  Còn đối với người thanh niên muốn theo Chúa hôm nay, Người dạy anh “hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo”.  Thực ra Chúa chỉ đòi anh phải làm một cuộc chuyển đổi:  bán đi kho tàng trần gian để “được một kho tàng trên trời”.  Đó là cái giá người muốn làm môn đệ Chúa phải trả.  Nhưng đối với người thanh niên này, làm như thế chẳng khác chi thả mồi bắt bóng, vì anh ta muốn sống triết lý thực tế.  Kho tàng trên trời đâu chưa thấy, chỉ thấy trong chốc lát mình đã tay trắng!  Tuy nhiên tại sao Chúa Giê-su đòi anh ta phải làm một chuyện vô lý như vậy?  Bởi vì ai muốn làm môn đệ Chúa là phải liều, phải đặt hết tin tưởng vào Đấng mình muốn theo, và phải đánh đổi mọi sự mình có để chiếm được “kho tàng” là chính Chúa.  Đúng vậy, Chúa trở thành “kho tàng” của người môn đệ, vì từ kho tàng không hề cạn kiệt này, người môn đệ sẽ học được thật nhiều điều quý giá đến nỗi tất cả vàng bạc trần gian cũng không sao mua được.  Cho nên việc “bán đi mọi sự” chúng ta có để mua được “chỉ có một điều chúng ta thiếu”, thì đúng là chúng ta được lời quá rồi!  Hơn nữa việc bán đi này lại còn lời thêm nữa, đó là những người nghèo chung quanh chúng ta cũng được giúp đỡ chăm sóc nhờ lòng quảng đại của chúng ta.

          Chúa Giê-su không lên án người giàu.  Thực ra, Người cũng có những người bạn giàu sang, chức quyền.  Nhưng Người chỉ nêu lên một điều thực tế là sự giàu có và của cải có thể trở thành kỳ đà cản mũi cho những ai muốn vào Nước Thiên Chúa.  Nước Thiên Chúa dành cho những ai vì biết thân phận nhỏ bé và tội lỗi, nên hoàn toàn đặt tin tưởng vào tình yêu thương xót của Thiên Chúa.  Trái lại, người có của cải dễ dàng tin vào những gì mình đang có trong tay, nên không thấy việc tin cậy vào Chúa là cần thiết và đối với họ Nước Thiên Chúa chỉ là đồ phụ tùng không có cũng chẳng sao.  Khó khăn không phải là chính của cải, nhưng là lòng tin tưởng của chúng ta vào của cải.  Cũng khó khăn, đó là làm sao chuyển đổi lòng tin vào của cải sang lòng tin vào Chúa Ki-tô!  Đứng trước khó khăn này, Chúa Giê-su cho chúng ta một khuôn vàng thước ngọc:  Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được!  Chúa đòi chúng ta bước liều ban đầu, còn bao nhiêu cái không thể sau đó, Người sẽ thực hiện cho chúng ta.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Rõ ràng Chúa dạy người thanh niên hãy bán những gì anh có mà cho người nghèo.  Nhưng “anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải”.  Đây thực là một bài học sống động cho chúng ta, những người đang làm môn đệ Chúa.  Giống như anh ta, chúng ta cũng có nhiều của cải.  Không hẳn chỉ là của cải vật chất, mà là của cải vô hình!  Đó là những nết xấu chúng ta không muốn bỏ, là danh vọng hão huyền chúng ta theo đuổi, là dục vọng chúng ta không dứt khoát… Có kể ra hết của cải chúng ta có cũng không xuể, vì thực sự chúng ta giàu có!  Mà toàn là những thứ thuộc về thế gian và ma quỷ!

          Do đó, Chúa có dạy chúng ta bỏ lại hoặc bán lại cho ma quỷ thế gian những thứ giàu có ấy để mà theo Chúa, thì chúng ta phải vui mừng hớn hở, chứ đừng vội sa sầm nét mặt!  Lúc nào “Chúa cũng đưa mắt nhìn chúng ta và đem lòng yêu mến”.  Người luôn chờ đợi chúng ta bán đi mọi sự chúng ta có để đánh đổi lấy chính Người, vì Người là con đường, sự thật và sự sống của chúng ta (Gio-an 14:6).                                                                         

 

Lm Đa-minh Trần đình Nhi       


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B