CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN

Mến Chúa yêu người

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 12:28b-34)

          Qua sách Tin Mừng, chúng ta thường gặp thấy những xung đột giữa Chúa Giê-su với nhóm Pha-ri-sêu và các Kinh sư.  Tuy nhiên, cũng vẫn có những người Pha-ri-sêu từng là bạn với Chúa và vị kinh sư trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay lại còn là người tán đồng tư tưởng của Người nữa.  Ông ca tụng Chúa Giê-su nói hay nói phải.  Đổi lại, Chúa Giê-su khẳng định một điều tốt về ông:  “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”  Vậy điều gì đã đưa hai người lại với nhau như vậy?

          Họ đồng quan điểm về chỗ đứng của hai trong số mười điều răn của Thiên Chúa.  Theo câu hỏi của vị kinh sư:  “Trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?”, Chúa Giê-su phải trả lời dứt khoát cho ông bằng cách trưng ra chỉ một điều răn thôi.  Nhưng Chúa Giê-su không làm như vậy.  Trái lại, Người đưa ra một lúc hai điều răn:  mến Chúa và yêu người.  Quả thực, Chúa Giê-su đã đi ngược lại lối hiểu của Pha-ri-sêu về các điều răn.  Họ xếp tầm quan trọng của các điều răn theo con số thứ tự:  thứ nhất, thứ hai… Đối với họ, yêu mến Thiên Chúa là điều răn quan trọng nhất, nên họ viết điều răn này vào giấy, bỏ vào cái hộp nhỏ và đeo trước trán (shema) để khỏi quên lề luật này!  Còn Chúa Giê-su, Người lấy tình yêu làm tiêu chuẩn để xác định tầm quan trọng của điều răn.  Đã cùng là tình yêu, thì không có điều này quan trọng hơn điều kia, vì tình yêu không thể xếp theo thứ tự.  Cho nên yêu tha nhân cũng có tầm quan trọng ngang với yêu mến Thiên Chúa, và chính vì thế Chúa Giê-su đã trưng ra luôn hai điều răn để trả lời một câu hỏi đòi phải chọn lựa một điều răn mà thôi.  Khi Chúa trả lời như vậy, chúng ta không rõ những người Pha-ri-sêu và các ông kinh sư khác phản ứng ra sao, nhưng riêng vị kinh sư này đã thẳng thắn chấp nhận lối hiểu của Người.  Cùng với Chúa Giê-su, ông tin rằng cả hai điều răn này đều “quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”.  Ông đồng ý với lời Chúa Giê-su giảng rằng “nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mát-thêu 5:23-24).  Ông đã nhận ra được cốt lõi của các điều răn, đó là tình yêu.

          Trước sự khôn ngoan và thẳng thắn của vị kinh sư này, Chúa Giê-su đã mở cánh cửa cho ông khi Người nói:  “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”  Người sẵn sàng chỉ cho ông thấy Nước Thiên Chúa là nước của tình yêu thương đích thực, chứ không phải chỉ gồm những lễ nghi và luật lệ cứng ngắc như “gánh nặng chất lên vai người ta”.  Nếu điều răn thứ nhất, là chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả con người mình, thì điều răn thứ hai cũng thế, chúng ta phải yêu tha nhân bằng tất cả tấm lòng, chứ không chỉ bằng lời nói môi miệng.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Sự kiện Chúa Giê-su và ông kinh sư đồng ý với nhau về cùng một tầm quan trọng của hai điều răn “mến Chúa yêu người” lại là một câu hỏi đòi chúng ta xét lại lối sống yêu thương của chúng ta.  Nếu tình yêu là nền tảng của hai điều răn ấy, thì mức độ và cách biểu lộ cũng phải giống nhau.  Chúa Giê-su đã cho chúng ta thấy mức độ và cách biểu lộ ấy khi Người dạy:  Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.  Mẫu yêu thương này trở thành thước đo tình yêu của chúng ta, đồng thời cũng là những cột mốc cho thấy chúng ta “không còn xa Nước Thiên Chúa”.  Trong Nước ấy, Người Yêu là Chúa Giê-su đang dẫn đầu một nhân loại mới trong lối sống yêu thương.  Chúa Giê-su đã sống điều răn thứ nhất, yêu mến Thiên Chúa “hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực” khi Người vâng lời Chúa Cha, đến trần gian rao giảng Tin Mừng, bằng lòng chịu chết trên thập giá để chu toàn thánh ý Cha.  Chúa Giê-su cũng sống trọn vẹn điều răn yêu thương tha nhân bằng cách chia sẻ thân phận con người chúng ta và đã hy sinh mạng sống để chúng ta được làm con cái Thiên Chúa.  Quả thực là một lối sống yêu thương của những ai muốn làm công dân của Nước Thiên Chúa.  Nếu chúng ta thực sự muốn làm môn đệ Chúa, chúng ta cũng phải yêu thương như Người đã yêu thương vậy!

 

           Lm Đa-minh Trần đình Nhi        


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B