CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN

Ngày Chúa trở lại mở đầu hạnh phúc đời đời

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 13:24-32)

          Kinh nghiệm cho chúng ta thấy, khi người ta nói lên một sự kiện gì đó, cách nói thật là quan trọng.  Thánh Mác-cô viết rằng:  “Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người”.  Nói về ngày quang lâm khiến chúng ta luôn nghĩ tới việc nói về những gì là đe dọa, sợ hãi làm cho người nghe phải lo lắng.  Vậy chúng ta hãy xem Chúa Giê-su nói như thế nào về việc Người quang lâm.

          Trước hết, Chúa Giê-su kể ra những hiện tượng kinh khủng xảy ra trên bầu trời trước khi Người trở lại trần gian, như mặt trời ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng và các ngôi sao sa xuống.  Tiếp theo là “Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến”.  Sau cùng là các thiên sứ “tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về”.  Không có quang cảnh phán xét kẻ lành kẻ dữ khiến cho người ta run sợ, nhưng chỉ là sự kiện các thiên thần “tập họp những kẻ được tuyển chọn”.  Điểm đặc biệt này cho thấy Chúa Giê-su chỉ nhìn ngày quang lâm của Người theo khía cạnh tích cực, và do đó mang tính cách cổ võ và kêu gọi chúng ta hãy là những người được Thiên Chúa tuyển chọn trong ngày quyết định cho số phận tương lai vĩnh cửu của chúng ta.

          Tuy nhiên điều giúp chúng ta nhận ra cách nói tích cực và khích lệ của Chúa Giê-su về ngày quang lâm chính là thí dụ cây vả Người kể tiếp theo những loan báo trước đó.  Một cây vả đã trải qua mùa đông rụng lá trơ cành, giờ đây vỏ cây đã đổi thành mầu xanh và trên đầu cành đã xuất hiện chồi lộc, là dấu hiệu nói lên mùa xuân đã tới và đến mùa hè nó sẽ đem lại hoa trái.  Nếu chúng ta có thể ví mình như cây vả, thì Chúa sẽ là mùa xuân mang sức sống đến làm cho chúng ta đâm chồi nảy lộc và Người cũng là mùa hè mang ân sủng làm cho chúng ta sinh hoa kết quả.  Như thế, Người đã biến đổi chúng ta thành “những kẻ được tuyển chọn”.  Chúa nói thí dụ cây vả như một bài học tích cực để chúng ta học hỏi mà chuẩn bị cho ngày Người trở lại trần gian.  Đây không phải là một bài học dọa nạt, nhưng là bài học mang tính cách khích lệ.  Những người không chịu học hỏi bài học này thì lo lắng chuẩn bị không đâu.  Nào là đoán mò ngày giờ Người quang lâm.  Nào là tích trữ lương thực và thức uống để đối phó với những cảnh “tối tăm ba ngày ba đêm”, động đất hoặc va chạm hành tinh… Trái lại, những người biết “học hỏi” từ bài học cây vả sẽ chuẩn bị đúng cách cho ngày Chúa đến.  Họ sẽ biến đổi từ con người khô cằn tội lỗi thành con người xanh tươi thánh thiện.  Họ sẽ sinh hoa trái tình yêu khi thực thi giới răn mến Chúa yêu người.  Họ cố gắng làm sao cho mình được kể vào hàng ngũ “những kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn”.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Khi Chúa Giê-su dạy:  “Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi” là Chúa muốn vạch ra một con đường để chúng ta chuẩn bị cho ngày Chúa đến.  Đích tới của cuộc đời chúng ta là cây vả đem lại hoa trái mùa hè, hoặc nói khác đi, là trở nên những kẻ được Chúa tuyển chọn mà sống đời đời.  Chúa muốn mỗi người chúng ta sẽ là cây vả sinh hoa trái, để khi Người đến và tìm trái thì chúng ta đã sẵn sàng để dâng cho Người.

          Cách người loan báo về ngày trở lại của Người không làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng kêu gọi chúng ta hãy sống tín thác nơi Người.  Như cây vả, chúng ta cứ hút lấy sức sống mùa xuân là lời Chúa và ân sủng Người, để đời sống đức tin chúng ta được phát triển.  Chúng ta cứ đón nhận ánh nắng mùa hè là tình yêu Chúa để hoa trái thiêng liêng của chúng ta càng thêm lớn mạnh và đạt tới độ chín là mức trưởng thành trong Chúa Ki-tô.  Chúa đến để xét xử nhân loại, nhưng ở đây Chúa nhấn mạnh Người đến để “tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương”.  Do đó chúng ta hãy có tâm tình chờ đợi Chúa trong niềm vui, chứ không phải sống trong nỗi nơm nớp lo sợ không biết lúc nào ngày tận thế xảy ra.  Lo lắng muốn biết ngày giờ Chúa đến không phải là thái độ thích hợp cho người Ki-tô hữu chân chính vậy.                                                                                                                     Lm. Đa-minh Trần đình Nhi       


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B