Chúa Nhật V Thường Niên B

Người Còn Rao Giảng Ở Nơi Khác

 

Mc 1:29-39: 29 Vừa ra khỏi hội đường Capharnaum, họ vào nhà ông Simôn và Anrê, cùng với Giacôbê và Gioan.30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simôn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người về bà.31 Tiến lại gần, cầm lấy tay mà đỡ bà dậy. Cơn sốt rời khỏi bà và bà phục vụ họ.

32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau và những người bị quỷ ám đến.33 Cả thành tụ tập trước cửa.34 Và Người đã chữa nhiều kẻ ốm đau đủ thứ bệnh tật, và xua trừ nhiều quỷ, và không cho quỷ nói, vì chúng đã biết Người.

35 Sáng sớm, lúc trời còn tối, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và ở đó Người cầu nguyện.36 Ông Simôn cùng với những người theo ông đi tìm Người.37 Khi đã gặp Người, họ nói: “Mọi người đang tìm Thầy đấy!” 38 Người nói với họ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng lân cận, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa; vì điều nầy mà Thầy đã đi ra.” 39 Và Người đi rao giảng trong các hội đường của họ khắp miền Galilê, và xua trừ quỷ.

 

Cùng văn mạch với tin mừng tuần trước, đoạn 1:29-39 kể tiếp những công việc khác của Chúa Giêsu: chữa bệnh cho bà gia của Simôn (1:29-31), chữa các thứ bệnh người ta mang đến trước nhà Simôn vào ban chiều  (1:32-34), và hôm sau, Người đi cầu nguyện và đi rao giảng ở các vùng khác của Galilê (1:35-39).

 

Một khía cạnh khác trong những hoạt động của Chúa Giêsu là chữa bệnh. Trong lần đầu tiên nầy, Người chữa lành một phụ nữ, trong khung cảnh và tương quan của một gia đình. Người còn chữa thêm những lần khác nữa, theo sự khẩn nài của cha mẹ xin cho con cái (5:21-43; 7:24-30; 9:14-27). Ở đây, con rể xin Chúa chữa cho bà gia. Trong mọi trường hợp, Chúa đều chữa lành hoàn toàn, đến nỗi người phụ nữ nầy có thể tiếp đãi Chúa Giêsu và các môn đệ tức thì.

 

Tiếng tăm của Chúa Giêsu lan ra rất nhanh, đến nỗi cả thành Capharnaum đều biết. Họ đã mang đến cho Người đủ mọi thứ bệnh nhân ngay chiều hôm đó (1:32-34). Dân chúng đặt hy vọng vào Người và Người đã giúp họ bằng quyền năng của Người. Tuy nhiên, Người không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, mà là sứ giả của Thiên Chúa, đến để loan báo Nước Thiên Chúa đang đến (1:15). Vì thế, việc chữa bệnh là dấu hiệu quyền năng của Nước Thiên Chúa đang biểu hiện giữa con người. Quyền năng ấy sẽ biệu hiện cách viên mãn trong việc đánh bại sự chết - nguồn gốc mọi đau khổ, và trong việc phục sinh Chúa Giêsu. Hoán cải và tin vào Chúa Giêsu (1:15), thì sẽ được tham dự vào sự sống hoàn hảo của Người.

 

Sáng sớm, Chúa Giêsu bỏ thành Capharnaum ra đi cách âm thầm, để cầu nguyện và để đi nơi khác (1:35-38). Người là Con được yêu mến của Chúa Cha (1:10-11.24), nên luôn gắn bó mật thiết với Cha của Người. Người tìm mọi dịp để cầu nguyện trong thanh tịnh với Cha của Người (6:46), nhất là khi Người sắp làm một thay đổi lớn: khởi đầu, lúc mở rộng hoạt động (1:38), cuối cùng, lúc sắp sửa nộp mình chịu chết (14:32-42).

 

Chúa Giêsu nói rõ lý do tại sao Người ra đi nơi khác: “Vì điều nầy mà Thầy đã đi ra” (1:38). Không có một bổ ngữ nào để xác định Chúa Giêsu đã đi ra từ đâu. Tuy nhiên, có thể hiểu là Người đã đi ra từ Chúa Cha. Nói cách khác, “Vì điều nầy mà Cha đã sai Thầy đến”. Sứ mạng của Chúa Giêsu là đến và đi rao giảng Nước Thiên Chúa. Không bị giới hạn một nơi nào cả. Người đến để tiêu diệt quyền lực ma quỉ và bệnh tật (1:24), đến để kêu gọi người tội lỗi (2:17), và đển để phục vụ và hiến mạng sống để cứu chuộc mọi người (10:45).

 

Chúa Giêsu đã thiết lập cách hành động của Người: Sứ mạng rao giảng mà Thiên Chúa giao phó quyết định hành trình của Người.

 

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B