LỄ GIÁNG SINH NỬA ĐÊM

Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 2:1-14)

          Mừng lễ Giáng Sinh vào một ngày nhất định trong năm nhằm mục đích giúp chúng ta ý thức sống những điều     mầu nhiệm Nhập Thể muốn nói với chúng ta.  Tuy nhiên tính cách tục hóa có thể biến lễ Giáng thành một lễ hội của người đời, một dịp để người ta tặng quà, ăn chơi… Lời báo tin của sứ thần Chúa nói với các mục đồng chắn chắn phải thức tỉnh chúng ta đừng đi vào vết xe lễ hội tưng bừng, nhưng với tất cả tấm lòng đơn sơ và khiêm nhường suy niệm về đặc tính vượt thời gian của mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người.

          “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa”.  Cốt lõi sứ điệp của sứ thần là việc ra đời của Đấng Cứu Độ.  Nhưng lời nào trong sứ điệp có thể giúp chúng ta nghĩ đến tính cách hiện thực của việc ra đời ấy?  Đó là lời “HÔM NAY”.  Trong sách Tin Mừng Lu-ca, từ “hôm nay” (2:11; 4:21; 19:9; 23:43) mang một ý nghĩa rất sống động.  Nó không chỉ đơn thuần ấn định thời gian ấy là sau hôm qua và trước ngày mai.  Nhưng nó muốn nói lên sự liên tục hay kéo dài của biến cố xảy ra, nhất là nó nhấn mạnh đến tầm quan trọng và ảnh hưởng mà biến cố ấy đem lại cho mọi người mọi thời.  Thí dụ cụ thể, khi Chúa Giê-su nói trong hội đường Na-da-rét “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”, Người muốn ám chỉ Triều Đại Thiên Chúa đã bắt đầu và sẽ tiếp tục mở rộng cửa để đón nhận mọi người cho đến ngày tận thế.  Hoặc lời Chúa nói với ông Da-kêu “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này”, hay với người trộm lành “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”, tất cả đều nhấn mạnh đến tính cách hiện thực của việc Chúa đến.

          Vậy nếu đặt sự kiện Đấng Cứu Độ sinh ra trong bối cảnh “hôm nay” hiểu theo thánh sử Lu-ca, hoặc nói rõ hơn, nếu nhấn mạnh đến tính hiện thực của mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh, thì chúng ta phải nghiêm túc xét lại “cách” mừng lễ của chúng ta.  Chúng ta đã coi lễ Giáng Sinh như một việc kỷ niệm thuần túy đánh dấu mốc thời gian.  Năm ngoái, khi gửi thiệp Giáng Sinh, chúng ta ghi:  “Giáng Sinh 2010”.  Rồi năm nay, chúng ta ghi:  “Giáng Sinh 2011”.  Cứ thế, cứ thế.  Như vậy có lẽ chúng ta đã quên đi ý nghĩa “hôm nay” trong lời của sứ thần rồi!

          Tính cách hiện thực của Giáng Sinh đòi chúng ta phải trở về với chính mầu nhiệm Đấng Cứu Độ đã sinh ra.  Một điểm quan trọng sứ thần nói đến ở đây là Chúa Giê-su đã sinh ra “cho anh em”.  “Anh em” không chỉ là những mục đồng Bê-lem, nhưng là tất cả nhân loại và đặc biệt là từng người chúng ta.  Tiếp đến sứ thần nói tới sứ mệnh của Đấng Cứu Độ, đó là sứ mệnh của Đấng Ki-tô, của chính Thiên Chúa.  Nếu Chúa Giê-su sinh ra là cho tôi, vì tôi, để giải thoát tôi khỏi tội lỗi và để đưa tôi về làm con Thiên Chúa, thì chắc chắn việc tôi mừng lễ Giáng Sinh không phải giống như mừng sinh nhật của một người.  Khi chúng ta mừng sinh nhật của một người là chúng ta hát “Happy Birthday to you”, mọi sự cho người ấy.  Nhưng khi chúng ta mừng sinh nhật Chúa Giê-su là chúng ta mừng cho chính mình, mừng vì Người đã sinh ra cho chúng ta và để cứu độ chúng ta.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Mỗi năm mừng lễ Giáng Sinh không chỉ là dịp để chúng ta chăng đèn kết hoa hay làm hang đá, nhưng chính là dịp để chúng ta xác tín thêm về lòng yêu thương Thiên Chúa dành cho chúng ta.  “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Gio-an 3:16).  Đó là tất cả ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng Sinh.

          Đêm nay khi nghe bài Tin Mừng thánh Lu-ca, chúng ta hãy lắng nghe sứ điệp sứ thần nói với các mục đồng và với mỗi người chúng ta, như là nuốt từng lời ngọt ngào vào trong tâm hồn:  Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em… Ước gì ngày “Hôm nay” ấy sẽ sống động và kéo dài suốt cả đời tôi, để niềm vui ơn cứu độ sẽ là “ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ” giúp tôi luôn “hăng say làm việc thiện” (Ti-tô 2:11,14)!

 

            Lm. Đa-minh Trần đình Nhi   


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B