CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN

Lễ sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Giả: Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 1:57-66,80)

          Trong phong tục Việt Nam, lễ thôi nôi của một đứa trẻ báo trước một phần tương lai của nó.  Người ta để trước mặt nó một số đồ vật biểu trưng nghề nghiệp.  Đứa trẻ cầm lên đồ vật nào thì đó là tương lai của nó, thí dụ nhặt lấy cây viết là đứa bé sau này có thể là một nhà giáo hoặc văn sĩ…  Nhưng qua bài Tin Mừng hôm nay, tương lai của em bé Gio-an không tùy thuộc vào sự tình cờ.  Mọi người thắc mắc về tương lai của em và đều có cùng một câu trả lời:  “Quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em”.

          Cuộc đời và sứ mệnh của Gio-an Tẩy Giả nằm trong “bàn tay Chúa”.  Điều này ông Da-ca-ri-a, cha của em, đã được biết khi sứ thần hiện ra với ông trong Đền Thờ.  Ngài nói với ông:  “Em sẽ được đầy tràn Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ.  Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ.  Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa” (Lu-ca 1:17).  Đúng như vậy, khi còn là một bào thai, thánh Gio-an đã được đầy Thánh Thần;  bằng chứng là ngài đã nhận được niềm vui, một hồng ân đặc biệt của Thánh Thần (Ga-lát 5:22).  Niềm vui đã giúp cho một thai nhi biết “nhảy mừng” trong lòng mẹ khi được gặp “Thân Mẫu của Chúa tôi”.  Lúc thi hành sứ mệnh rao giảng thống hối, thánh Gio-an đã thu hút được “mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đến với ngài” (Mác-cô 1:5).  Vốn sẵn có lòng nhiệt thành bốc lửa và tinh thần thẳng thắn của ngôn sứ Ê-li-a, thánh Gio-an đã kêu gọi mọi người hãy hòa giải với nhau và hòa giải với Thiên Chúa.  Cũng chính vì lòng nhiệt thành lo việc nhà Chúa nên ngài đã phải thiệt thân dưới tay vua Hê-rô-đê (Thánh Vịnh 69:10; Mát-thêu 14:3-12).

          Tuy nhiên điểm nổi bật và quan trọng nhất trong sứ mệnh của thánh Gio-an, đó là “chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa”.  Ngài không chuẩn bị cho một dân tộc thoát ách đô hộ của Rô-ma, nhưng là cho một dân tộc thoát xiềng xích tội lỗi và sự chết nhờ cái chết của Đấng Cứu Độ.  Ngài không chuẩn bị khí giới binh đao để lật đổ bạo quyền, nhưng chuẩn bị tâm hồn dân chúng bằng việc kêu gọi người ta sám hối, thay đổi lối sống và não trạng để đón nhận Tin Mừng Chúa Ki-tô cũng như đời sống mới trong Thánh Thần.  Việc chuẩn bị này, ngoài sức mạnh của Thánh Thần, cũng đòi hỏi nơi Gio-an một ý chí sắt đá, cho nên “cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh”.  Vững mạnh để đương đầu với khó khăn của hoang địa, với thái độ ngoan cố của các nhà lãnh đạo tôn giáo Do-thái, và cuối cùng với ngục tù cũng như cái chết hy sinh.  Nói tóm lại, cuộc đời và sứ mệnh của thánh Gio-an Tẩy Giả bắt đầu từ việc ông Da-ca-ri-a thi hành việc tế lễ trong Đền Thờ và kết thúc bằng cái chết làm chứng cho lời giảng về sám hối.  Tất cả là để cho người ta thấy Đấng Cứu Độ và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Ít khi chúng ta thấy lễ kính một vị thánh thay thế phụng vụ Thánh lễ Chúa Nhật như hôm nay.  Như vậy đủ biết Giáo Hội nhìn nhận tầm quan trọng của thánh Gio-an Tẩy Giả trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.  Có nhiều gợi ý giúp chúng ta nhìn vào cuộc đời và sứ mệnh của thánh Gio-an Tẩy Giả để tự hỏi về cuộc đời và sứ mệnh của mỗi người chúng ta.  Tên của Gio-an đã được ấn định trước khi ngài là một bào thai trong lòng mẹ.  Tên mỗi người chúng ta cũng đã được viết trong lòng bàn tay Thiên Chúa (I-sai-a 49:16).  Cũng như thánh Gio-an, chúng ta nhận được Thánh Thần, nhận được sự phù trợ của Thiên Chúa suốt cuộc đời, được Người trao cho một sứ mệnh đặc biệt là giúp cho Chúa Ki-tô “nổi bật lên” (Gio-an 3:30) trong tâm hồn những người chúng ta gặp gỡ.

          Chúng ta đã có câu trả lời cho thắc mắc của dân chúng Giê-ru-sa-lem về em bé Gio-an:  Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?  Và chúng ta cũng phải thắc mắc về chính mình:  Còn tôi, tôi sẽ ra thế nào đây?

Lm. Đaminh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B