CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Tình yêu cứu độ

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 3:14-21)

          Con rắn đúc bằng đồng đã được ông Mô-sê treo lên thật cao ở giữa trại của dân Do-thái trên đường họ trở về Đất Hứa là biểu tượng cho tình yêu chữa lành của Thiên Chúa.  Những ai bị rắn độc cắn cứ nhìn lên tượng rắn đồng ấy là được cứu chữa.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, hình ảnh Chúa Giê-su bị treo cao trên thập giá không phải là một biểu tượng nữa, mà là hiện thực, là tình yêu Thiên Chúa nhập thể được tỏ ra cho nhân loại.  Con rắn bằng đồng chỉ là vật vô tri, bất động và khả năng biểu lộ rất giới hạn.  Trái lại, một Chúa Giêi-su bằng xương bằng thịt bị treo trên thập giá trên đồi Can-va-ri-ô, quằn quại đau đớn và “hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Gio-an 15:13), phải là cách thức sống động nhất để chứng minh cho “chân lý toàn vẹn” (16:13), là:  “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.

          Tình yêu đích thực phải nhắm tới lợi ích của người mình thương yêu.  Mục đích Thiên Chúa nhắm đến khi yêu thế gian là để mọi người “khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.  Tội lỗi đã chích nọc độc của nó vào nhân loại, gây nên sự chết cho mọi người, chết phần xác cũng như phần hồn.  Đứng trước sự hư mất của toàn thể nhân loại, Thiên Chúa là tình yêu và lòng thương xót không thể khoanh tay bỏ mặc, nhưng Người muốn họ được cứu và được sống.  Tình Yêu đã hứa hẹn sẽ ban ơn cứu độ cho loài người ngay sau khi tổ tông phạm tội.  “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy;  dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (Sáng Thế 3:15).  Lời hứa cứu độ được thể hiện khi Con Một Thiên Chúa được sai đến trần gian, vì lời hứa của Tình Yêu đích thực thì luôn trung thành.  Hôm nay trong cuộc đàm thoại với ông Ni-cô-đê-mô, Chúa Giê-su đã nói đến lời hứa này của Tình Yêu và Người còn báo trước về cao điểm của Tình Yêu sẽ được biểu lộ qua cái chết của Người:  “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”.

          Để con người được cứu độ, Thiên Chúa không đòi hỏi họ phải làm công việc đội đá vá trời ngoài khả năng họ, nhưng chỉ cần tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.  Tại sao chúng ta có thể dễ dàng tin vào những lời đường mật của tình yêu con người, trong khi lại không chịu tin vào Tình Yêu đích thực và vô điều kiện của Thiên Chúa?  Hơn nữa, lời hứa của Tình Yêu Thiên Chúa đã được thực hiện và chứng tỏ sự trung thành của Người, trong khi lời hứa của người đời thường lại là lời hứa cuội.  Sau cùng nếu Chúa Ki-tô “sẽ phải được giương cao” thì chúng ta cũng sẽ phải tin vào Tình Yêu Thiên Chúa.  Đó là phương thức tình yêu cứu độ được khởi đi từ Thiên Chúa đến loài người và từ loài người trở về với Thiên Chúa.  Tình Yêu là con đường cứu độ nối liền giữa trời với đất, giữa Thiên Chúa với nhân loại.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Có lẽ chúng ta đã nghe, đã nói quá nhiều về tình yêu đến độ không còn muốn khám phá thêm gì nữa!  Hôm nay hơn một lần Tin Mừng không ngần ngại lập lại sứ điệp tình yêu.  Chúng ta không thể bỏ qua sứ điệp này khi mừng Chúa Giê-su giáng sinh, Tình Yêu nhập thể đến với chúng ta.  Chúng ta cũng không thể bỏ qua sứ điệp này khi chuẩn bị tưởng niệm Chúa chết trên thập giá, Tình Yêu sẵn sàng thí mạng mình vì chúng ta.

          Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa là một sự thật.  Chắc chắn mỗi khi nhận được từ nơi người khác một tình yêu “thật”, chúng ta cảm thấy hạnh phúc biết bao.  Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến khía cạnh “thật” của tình yêu Thiên Chúa không?  Sự thật của tình yêu ấy được minh chứng qua Chúa Giê-su, cho nên muốn cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa, chúng ta cứ cảm nghiệm về Chúa Giê-su.  “Thầy đây, không phải là ma đâu!”  Cũng vậy, tình yêu Thiên Chúa không phải là tình ma, nhưng là tình yêu đến cùng, đến giọt nước và giọt máu cuối cùng chảy ra từ trái tim nhân loại của Thiên Chúa!

 

             Lm. Đa-minh Trần đình Nhi                     


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B