THỨ SÁU TUẦN THÁNH

 

Trong ngày Lễ vừa rồi, biết bao nhiêu người Do Thái ra đĩn mừng Chúa. Cả một bầu khí tưng bừng, hăng say, kính mến. Sự hăng say bột phát qua việc cầm cành , qua lời tung đĩn chào Chúa. Thật một bầu khí cuồng nhiệt. Người Do thái lúc ấy biểu lộ lịng kính mến thật hồn nhiên, thật dễ thương. Khơng khác giáo dân chúng ta hơm nay.

Nhưng bầu khí ngày thứ sáu hơm nay cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ khơng ít những biến cố quá trái ngược. Chúa vừa vinh hiển vào thành chưa được bao lâu đã phải tủi nhục chết trên thập giá. Tại cổng thành biết bao người ra chào đĩn tung , nhưng trên Núi Sọ chẳng cịn mấy người theo Chúa. Từ chúa nhật Lễ đến thứ Sáu tuần thánh thời gian khơng dài, nhưng biết bao người đã thay lịng đổi dạ. Từ cổng thành đến Núi Sọ đường đất khơng xa, nhưng biết bao người đã rẽ đường, đi ngang, về tắt. Tại sao thế ? Ta hãy lần theo vết chân của những người bỏ cuộc để nhận diện những ngã rẽ cuộc đời. ba ngã rẽ tiêu biểu.

1. Ngã rẽ của Giuđa. Giuđa mơn đệ trung tín theo Chúa trong suốt 3 năm Chúa đi rao giảng. Ơng cịn được Chúa tin cẩn trao phĩ cho cơng việc quan trọng: nắm giữ tài chánh. Ngày Lễ chắc chắn ơng mặt. Nhưng khi Chúa chịu chết thì ơng vắng mặt. Ơng đã rẽ sang lối khác. Lối rẽ đuổi theo tiền bạc vật chất. Theo tiếng gọi của tiền bạc, ơng đã đưa chân đi những bước xa lạ. Ơng đi vào con đường khác. Ơng trở thành con người khác. Ơng bỏ Chúa tiền. Tệ hơn nữa ơng bán Chúa để lấy tiền.

2. Ngã rẽ của Phêrơ. Phêrơ mơn đệ rất thân thiết của Chúa. người đứng đầu tơng đồ đồn. Ơng thề rằng mọi người bỏ Chúa thì ơng vẫn trung thành với Chúa. Ngày Lễ chắc chắn ơngbên Chúa. Nhưng ngày thứ sáu tuần thánh hơm nay, khơng thấy ơng đâu. Ơng đã rẽ sang lối khác : lối rẽ lười biếng hưởng thụ. Lười biếng khi vào vườn Giêtsimani, Chúa kêu gọi ơng hãy thức cầu nguyện với Chúa, vậy ơng cứ ngủ. Hưởng thụ trong sân tịa án, thay theo dõi cuộc xét xử Chúa thì ơng lại vào tìm hơi ấm nơi đống lửa giữa sân. An nhàn hưởng thụ đã kéo ơng xa Chúa. An nhàn hưởng thụ đã đẩy ơng đến chỗ chối Chúa.

3. Ngã rẽ của đám đơng. Hàng vạn người đã theo Chúa, nghe Ngài giảng, mệt đến mấy ngày quên ăn, quên về. Biết bao người reo mừng nghênh đĩn Chúa ngày long trọng vào thành. Thế trên Núi Sọ chỉ thấy những người đến sỉ vả, chê bai, nhạo cười. Đám đơng đã rẽ sang lối nào ? Thưa họ rẽ sang lối luận. Thiếu lập trường, chạy theo đám đơng. Thấy người ta đi nghe Chúa thì cũng đi. Thấy người ta nhạo cười Chúa thì cũng cười nhạo. Thấy người ta kết án Chúa thì cũng kết án.

Để tự nhiên, chắc chắn khơng ai nỡ nhẫn tâm bán Chúa, chối Chúa, lên án Chúa. Nhưng người ta thay lịng đổi dạ do tác động của tiền bạc, của hưởng thụ, của luận. Đĩ những ngã rẽ cuộc đời.

Những đã xảy ra cho Giuđa, cho Phêrơ cho đám đơng năm xưa vẫn thể xảy ra cho chúng ta hơm nay. Làm sao để chúng ta luơn đi trên đường theo Chúa trung thành với Chúa?

Ước mong sao trong những ngày Tuần Thánh nầy, trên khuơn mặt trong trái tim của mỗi người chúng ta vẫn cịn phảng phất một chút đĩ nỗi xĩt thương ngậm ngùi của Đức Mẹ, nỗi xĩt xa thống hối của Phêrơ, nỗi thương đau giúp đỡ của Simêon, nỗi đồng cảm hiệp thơng của những người phụ nữ Giêrusalem, của mơn đệ Gioan, niềm xác tín tràn trề hy vọng của tên trộm lành khơng phải chỉ để sống lại một thái độ tâm tình sướt mướt ủy mị, nhưng một thái độ đức tin sâu xa can đảm sẵn sàng chết đi cho những tăm tối tội lỗi yếu hèn, để thật sự sống lại với Đức Kitơ Phục sinh trong nỗi vui ngút ngàn vang vọng từ bài ca Exultet trong đêm Vọng Phục sinh.

Cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa, chúng ta sẽ biết đáp lại. sẽ trung thành với con đường theo Chúa đến chân Thập gía, chứ khơng bị lơi cuốn bước sang những ngã rẽ của cuộc đời này.

Lm. Phaolô Đức Vượng