CHÚA NHẬT III MÙA CHAY B

Xh 20,1-17 ; 1 Cr 1,22-25 ; Ga 2,13-25

THANH TẨY ĐỀN THỜ TÂM HỒN MÙA CHAY

I.HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Ga 2,13-25

(13) Gần đến lễ Vượt Qua của người Do Thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem, (14) Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. (15) Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. (16) Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha Tôi thành nơi buôn bán”. (17) Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân”. (18) Người Do Thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” (19) Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi, nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (20) Người Do Thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?” (21) Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. (22) Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói. (23) Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. (24) Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy (25) và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.

2. Ý CHÍNH:

Với lòng nhiệt thành yêu mến Thiên Chúa, Đức Giê-su không thể chấp nhận được cảnh tượng bát nháo diễn ra nơi Đền Thờ của Chúa Cha. Người đã biểu lộ uy quyền của Con Thiên Chúa bằng việc dùng roi xua đuổi bọn con buôn cùng với tiền bạc, chiên bò, chim câu của họ... ra khỏi Đền Thờ. Người tẩy uế Đền Thờ của Chúa Cha và khẳng định rằng: Từ nay việc thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa sẽ phải được cử hành mãi mãi trong Đền Thờ Mới là thân xác Phục Sinh của Người và trong lòng các tín hữu, thay sự thờ phượng tạm thời trong Đền Thờ Giê-ru-sa-lem bằng gỗ đá.

: 3. CHÚ THÍCH:

- C 13-15: + Lễ Vượt Qua của dân Do Thái: Vào thời Đức Giê-su, lễ Vượt Qua là một trong ba đại lễ, buộc người Do Thái ở khắp nơi phải hành hương về Đền thánh Giê-ru-sa-lem để sát tế và ăn bữa tiệc chiên Vượt Qua, kỷ niệm biến cố Xuất Hành, trong đó Đức Chúa đã dùng Mô-sê giải phóng con cháu Gia-cóp là dân Do Thái khỏi ách nô lệ cho dân Ai Cập. + Đền Thờ: Đền Thờ là dấu chỉ Đức Chúa hiện diện giữa dân Người. Không kể Đền thờ tạm là Nhà Lều trong thời gian 40 năm dân Do Thái đi qua sa mạc, còn có ba Đền Thờ đã lần lượt được xây dựng tại Giê-ru-sa-lem là Đền Thờ Sa-lô-mon, Đền Thờ Sau Lưu Đầy và Đền Thờ thời vua Hê-rô-đê. + Có những kẻ bán chiên bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền: Tại sân lương dân, các Tư tế cho một số người vào bán chiên, bò và chim câu... để dân chúng dễ dàng mua dâng vào Đền Thờ làm lễ vật hiến tế (x. Ga 2,14 ; Lc 2,24). Cũng có cả những người ngồi đổi tiền từ đồng tiền của Rô-ma sang đồng tiền riêng của Đền Thờ. Lý do đổi tiền vì tiền Rô-ma lưu hành ngoài xã hội có đúc hình và ký hiệu của hoàng đế Xê-da được coi như vị thần linh (x. Lc 20, 24-25), nên đã bị cấm sử dụng trong Đền Thờ. Người Do Thái muốn đóng thuế tôn giáo hay góp tiền trùng tu Đền Thờ (x. Lc 21,1-2) thì phải đổi từ tiền Rô-ma thành tiền Đền Thờ tại bàn đổi tiền này, rồi mới được bỏ tiền Đền Thờ vào thùng quyên góp (x. Ga 2,14). + Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả...: Sự bất kính do bọn con buôn gây ra khiến Đức Giê-su rất đau lòng. Người nổi cơn thịnh nộ và dùng dây thừng cột thú vật vất lại đó đây, chắp lại thành roi, và dùng roi này đánh đuổi bọn con buôn ra khỏi Đền Thờ.

- C 16-19: + “Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”: Nói câu này, Đức Giê-su đã gián tiếp nhận mình là Con Thiên Chúa ngang hàng với Thiên Chúa. “Nơi buôn bán” hay “hang trộm cướp” là kiểu nói diễn tả tình trạng bất kính ở trong Đền Thờ, một nơi tôn nghiêm dành riêng thờ phượng Đức Chúa. Thế là ứng nghiệm lời các ngôn sứ đã tuyên sấm để quở trách dân Do Thái (x. Gr 7,11). + “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân”: “Sẽ phải thiệt thân” nghĩa là “sẽ phải chết”. Như vậy ý nghĩa lời Thánh Vịnh 69,10 như sau: Lòng nhiệt thành với Đền Thờ sẽ dẫn Đức Giê-su đến chỗ Người sẽ bị người đời bách hại (x. Ga 15,5). + Người Do Thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?”: “Người Do Thái” trong câu này ám chỉ các đầu mục trong Đền Thờ là các Tư tế và thầy Lê-vi phục vụ trong Đền Thờ. Họ bực tức khi thấy Đức Giê-su đuổi bọn con buôn ra khỏi Đền Thờ đang khi chính họ lại cấp phép. Do đó họ hạch hỏi Đức Giê-su dựa vào dấu lạ nào để chứng minh mình có quyền làm như thế. Trước đây họ cũng nhiều lần đòi Đức Giê-su chứng minh Người được Thiên Chúa sai đến, bằng cách hãy làm phép lạ cho họ thấy mà tin (x. Mt 12,38 ; Mc 8,11 ; Lc 11,16). + “Các ông cứ phá Đền Thờ này đi, nội trong ba ngày Tôi sẽ xây dựng lại”: Ở đây, Đức Giê-su cho họ một phép lạ làm chứng Người được Thiên Chúa sai đến, là phép lạ Người sẽ sống lại nội trong ba ngày sau khi chết. Tuy nhiên Đức Giê-su sử dụng kiểu nói dụ ngôn mà các ngôn sứ hay dùng là gọi thân thể của mình là Đền Thờ. Câu này có nghĩa là: Dù thân xác Người có bị giết chết thì cũng chỉ nội trong ba ngày là Người sẽ sống lại.

- C 20-22: + Phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong: Do các đầu mục Do Thái đã hiểu lời Đức Giê-su theo nghĩa đen nên đã nói đến thời gian xây dựng Đền Thờ vật chất phải mất 46 năm (Khởi công năm 20 trước Công Nguyên và đến năm 26 sau Công nguyên mới tạm hoàn thành những công trình chính), đang khi ý Đức Giê-su lại muốn nói Đền Thờ là Thân Thể của Người. Sau này khi Thượng Hội Đồng Do Thái xét xử Đức Giê-su dưới quyền chủ tọa của Thượng Tế Cai-pha, có hai kẻ đã đứng ra cáo gian Người rằng: “Tên này đã nói: Tôi có thể phá Đền Thờ Thiên Chúa và nội trong ba ngày sẽ xây cất lại” (Mt 26,61). Các đầu mục còn nhắc lại lời tố cáo này khi lăng nhục Đức Giê-su trên thập giá (x. Mt 27,40). + Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính Thân Thể Người: Thân Thể Đức Giê-su phục sinh là nơi Thiên Chúa hiện diện và tỏ mình ra cho loài người (x. Ga 1,14). Thân thể ấy là Đền Thờ Mới, nơi thờ phượng Thiên Chúa trong Thần khí và Sự thật (x. Ga 4,23-24). + Khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó: Chỉ dưới ánh sáng Phục Sinh kèm theo được ơn Thánh Thần tác động, các môn đệ mới hiểu chính xác về các lời nói việc làm của Đức Giê-su khi còn sống (x. Ga 12,16; 14,26).

- C 23-25: + Nhiều kẻ tin vào danh Người, nhưng chính Đức Giê-su lại không tin họ: Phép lạ chỉ kích thích tính tò mò làm cho người ta đến xem để hiểu biết thực hư ra sao, nhưng đức tin sở dĩ có được là bởi tai nghe (x. Rm 10,17) chứ không do mắt thấy (x Ga 20,29). Một số khá đông dân chúng đã tin Đức Giê-su vì thấy các phép lạ Người làm (x. Ga 12,17-18). Nhưng đức tin dựa trên mắt thấy là thứ đức tin bất toàn và không bền vững. Do đó Đức Giê-su không tín nhiệm hạng tín hữu này. Thực vậy, trong số đám đông dân chúng đòi kết án tử hình thập giá cho Chúa trước tòa Phi-la-tô, chắc cũng không thiếu những kẻ đã từng tung hô khi đón rước Người vào Thành trước đó mấy ngày (x. Lc 19,37-38; Ga 12,12-15). + Đàng khác, phép lạ không đương nhiên dẫn đến đức tin: Các biệt phái và Kinh sư đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm, thế mà họ đâu có tin Người, trái lại còn đòi quan Phi-la-tô kết án tử hình thập giá cho Người (x. Ga 11,45-53). Ngòai ra, họ còn xuyên tạc phép lạ trừ quỉ của Đức Giê-su như sau: “Ông ta nhờ tướng quỉ mà trừ quỉ” (Mc 3,22). + Người biết họ hết thảy: Đức Giê-su biết rõ ý đồ của dân chúng theo Người là do vụ lợi, nên đã nói với họ rằng: “Các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê” (Ga 6,26). Người đòi bệnh nhân phải có đức tin là điều kiện để Người làm phép lạ chữa bệnh cho họ (x Mc 5,34). Người khen đức tin mạnh mẽ của người đàn bà xứ Ca-na-an trước khi chính thức chữa bệnh cho con gái bà (x Mt 15,28). Người đã không làm phép lạ ở Na-da-rét do dân làng không tin Người là Đấng Thiên Sai (x Mt 13,58).

4. CÂU HỎI: 1) Lễ Vượt Qua là đại lễ kỷ niệm biến cố nào trong lịch sử dân Ít-ra-en? 2) Đền thờ là gì? Trong lịch sử có mấy Đền thờ đã được xây dựng tại Giê-ru-sa-lem? Đền thờ thời Đức Giê-su là Đền Thờ thứ mấy? 3) Tại sao trong Đền thờ Giê-ru-sa-lem lại có cảnh buôn bán chiên bò, bồ câu và đổi tiền? 4) Đức Giê-su đã có thái độ nào trước hiện tượng bát nháo bất kính nói trên? 5) Đức Giê-su đã trả lời thế nào khi người Do thái hạch hỏi người về việc xua đuổi con buôn ra khỏi Đền thờ? 6) So sánh câu nói của Đức Giê-su về việc phá hủy Đền thờ trong Tin Mừng hôm nay với lời hai nhân chứng cáo gian Người trước tòa Thượng tế Cai-pha khác nhau thế nào? Họ còn nhắc lại điều cáo gian này vào lúc nào? 7) Thực ra Đền thờ Đức Giê-su nói tới ở đây ám chỉ điều gì? 8) Đức tin chân chính là do mắt thấy hay bởi tai nghe? Phép lạ có đương nhiên khiến kẻ vô tín tin Chúa không? Tại sao? 9) Đức Giê-su làm các phép lạ nhằm mục đích gì? Người đòi bệnh nhân điều kiện gì trước khi chữa lành cho họ?

II.SỐNG LỜI CHÚA

1. LỜI CHÚA: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây. đừng biến nhà Cha Tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16):

2. CÂU CHUYỆN:

1) TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI.

Thỉnh thoảng đài truyền hình VN lại chiếu lại bộ phim: “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” mà tác giả là một nữ văn sĩ người Úc thuộc đạo Tin Lành. Khi viết cuốn tiểu thuyết này, bà đã đứng trên quan điểm của đạo Tin Lành để phê phán luật độc thân của hàng giáo sĩ Công Giáo. Tuy nhiên, câu chuyện này cũng là cơ hội để chúng ta suy nghĩ về sức mạnh tiêu cực của đồng tiền đã tác động không những trên cuộc đời của một linh mục mà còn ảnh hưởng lớn lao đến uy tín của Hội Thánh nữa.

Câu chuyện về một linh mục là Cha RÁP (Ralph):

RÁP là một linh mục trẻ nhiều tài năng nhưng cũng đầy tham vọng. Vị linh mục này có nhiều ưu điểm, có sức cuốn hút mạnh mẽ nhiều người đến với mình, nhưng đồng thời ông cũng muốn được nổi danh và có lòng ham mê tiền bạc vật chất. Trong số các người mến mộ cha Ráp, có một bà già quí phái giàu có, bà quí mến Cha cách đặc biệt nhưng tình cảm của bà đã không được cha đáp lại, nên từ tình yêu đã biến thành thù hận. Tuy nhiên, thay vì trả thù theo kiểu thường tình, bà này đã cố tình gài bẫy để bôi đen cuộc đời vị linh mục trẻ bằng cách thức như sau: Trước khi chết, bà đã làm một bản di chúc dâng cúng toàn bộ tài sản kếch sù của bà cho Hội Thánh Công Giáo, với điều kiện là Hội Thánh phải bổ nhiệm Cha Ráp trực tiếp quản lý số tài sản đó. Cha Ráp đã dần dần được bề trên cất nhắc lên địa vị cao trong Hội Thánh, nhưng đồng thời những đồng tiền mà Cha quản lý kia cũng biến đổi lòng đạo đức của Cha ngày một xuống cấp và cuối cùng cha đã sa ngã trong vòng tay của một thiếu nữ xinh đẹp tên là Mê-ghi. Chính đồng tiền đã làm cho Cha Ráp phản bội lại lời thề hứa “sống độc thân vì Nước Trời” mà cha đã khấn hứa khi lãnh tác vụ linh mục.

2) PHẢI ĐỌC KINH DỰ LỄ THẾ NÀO CHO ĐẸP LÒNG CHÚA?

Có một người nằm mơ, thấy mình được một thiên thần dẫn đi quan sát sinh hoạt tại một nhà thờ vào ngày Chúa Nhật. Tại đó, khi dự lễ, ông thấy nhạc công đang say mê đánh đàn phong cầm nhưng ông lại không nghe thấy tiếng đàn nào phát ra. Ca đoàn và cộng đoàn cũng ca hát và thưa kinh trong thánh lễ, nhưng ông cũng không nghe thấy một lời hát hay câu kinh nào. Rồi khi linh mục chủ tế rao giảng Tin Mừng, tuy môi linh mục có mấp máy nói, nhưng vẫn không phát ra được lời giảng nào. Ông ta rất ngạc nhiên quay sang hỏi thiên thần lý do tại sao không nghe được âm thanh, thì thiên thần trả lời như sau: "Sở dĩ ông không nghe thấy âm thanh, vì đã không có tiếng đàn hát hay lời giảng nào thực sự phát ra cả. Những người dự lễ trong nhà thờ nhưng tâm trí lại đang nghĩ đến chuyện khác và ca viên thì không quan tâm đến lời mình hát. Họ là những người chỉ tôn thờ Thiên Chúa ngoài môi ngoài miệng, còn lòng họ thì ở xa Chuá!

Đôi khi chúng ta cũng đến với Chúa chỉ bằng lễ nghi bề ngoài mà thiếu tâm tình mến Chúa trong tâm hồn. Ðó chính là lối thờ phượng máy móc, vụ hình thức của những người biệt phái và kinh sư Do thái ngày xưa, cũng như của nhiều người tín hữu hôm nay. Họ chăm chỉ đọc kinh dự lễ nhưng chỉ làm theo thói quen và để khỏi bị mắc tội, mà không kèm tâm tình mến Chúa khi cầu nguyện dâng lễ.

3. SUY NIỆM:

Mùa Chay là thời gian thuận tiện để đổi mới đời sống đạo đức của chúng ta. Hôm nay Hội Thánh chọn bài Tin Mừng đề cập đến việc Đức Giê-su biểu lộ uy quyền, khi dùng giây thừng làm roi, xua đuổi bọn con buôn cùng với bàn đổi tiền, chiên bò chim câu của chúng ra khỏi Đền Thờ Giê-ru-sa-lem.

1) Cuộc thanh tẩy Đền Thờ của Đức Giê-su:

Từ ngày ra giảng đạo, dù bị thân nhân ở làng Na-da-rét đến bắt phải trở về nhà vì cho rằng: “Người đã mất trí (Mc 3,21); Các kinh sư Do thái thì nghĩ thầm: “Người này ăn nói lộng ngôn” (x Mt 9,3); Dân chúng lại bảo nhau: “Ông ta bị quỷ ám (x Ga 7,20); Còn người Pha-ri-sêu thì quả quyết: “Ông này dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ” (Mt 9,34)… thế nhưng trước những hoàn cảnh ấy, Đức Giê-su vẫn luôn bình thản. Rồi trong cuộc khổ nạn, khi bị các đầu mục và dân chúng Do thái chế nhạo đủ điều, Đức Giê-su vẫn nín nhịn không đáp lại. Khi bị quân lính hè nhau đóng đanh chân tay vào thập giá và bị treo trên cây gỗ giữa hai tên trộm cướp, nhưng Người vẫn không oán hận hay trách móc mà còn cầu xin Chúa Cha cho họ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34)… Tất cả là do Đức Giê-su có lòng “hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29), như ngôn sứ I-sai-a đã diễn tả: “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi (Mt 12,20; Í 42,1-4)… Nhưng tại sao Đức Giê-su lại tỏ ra giận dữ như Tin Mừng Gio-an thuật lại: “Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha Tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,14-16).

Hành động xua đuổi bọn con buôn ra khỏi Đền Thờ của Đức Giê-su cho thấy: Việc lạm dụng Đền Thờ để tìm tư lợi là làm mất sự trang nghiêm của nơi thờ phượng và làm ô uế Đền Thờ,… Đó là một trọng tội cần phải được cấp thời chấn chỉnh. Đức Giê-su đòi người ta trả lại chức năng thực sự của Đền thờ khi nói: “Đừng biến nhà Cha Tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16b). Qua hành động này, Đức Giê-su cũng gián tiếp bác bỏ lối thờ phượng Thiên Chúa hình thức bề ngoài, đúng như ngôn sứ I-sai-a đã tuyên sấm lời Đức Chúa quở trách dân Do thái: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 76b; Is 29,13).

Đức Giê-su cũng muốn các Nhà thờ hôm nay phải thật sự là nơi thờ phượng Thiên Chúa trong “thần khí và sự thật” (x Ga 4,24). Người muốn nhà thờ phải là nơi để con người gặp gỡ Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhìn vào các nhà thờ hiện nay, chúng ta thấy nhiều khi Nhà thờ đã đưa các sinh hoạt vui chơi văn nghệ như Tết Trung Thu trình diễn trong cung thánh, làm mất đi bầu khí trang nghiêm lẽ ra phải có. Nên biết rằng: Khi ra giảng đạo, Đức Giê-su muốn môn đệ cầu nguyện trong bầu khí thinh lặng, như Người đã vào nơi hoang vắng ngay từ sáng sớm để cầu nguyện kết hiệp với Chúa Cha (x Mc 1,35).

2) Thân xác chúng ta cũng là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần:

- Để trả lời những kẻ chất vấn lấy quyền nào để ra tay xua đuổi bọn con buôn ra khỏi Đền Thờ, Đức Giê-su đã trả lời như sau: “Các ông cứ phá hủy Đền thờ này đi, nội ba ngày Tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19). Qua đó, Người ám chỉ Người chính là Đấng Thiên Sai và thân thể của Người giống như Đền Thờ, sẽ bị tàn phá do người đời, nhưng đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết trỗi dậy.

- Ngoài ra thân xác mỗi người chúng ta cũng là Đền Thờ của Thiên Chúa như thánh Phao-lô dạy: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? (I Cor 3,16.19). Do đó, chúng ta phải tôn trọng Đền Thờ của Chúa Ba Ngôi là thân xác chúng ta như lời Chúa Giê-su: “Ai yêu mến Thầy và tuân giữ lời Thầy, thì Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và Chúng Ta (tức Ba Ngôi Thiên Chúa) sẽ đến ngự trong người ấy” (Ga 14, 23).

3) Hình phạt dành cho những kẻ làm ô uế Đền Thờ:

Tin Mừng hôm nay cho thấy bọn con buôn đã làm ô uế Đền Thờ khiến Đức Giê-su nổi giận và ra tay tẩy uế xua đuổi chúng. Cũng vậy, những ai làm cho Đền Thờ thân xác mình và Đền Thờ là anh em khác ra ô uế thì Đức Giê-su lại càng đau lòng như Người đã lên án những kẻ xúi giục phạm tội: “Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã” (Lc 17,1b-2). Thánh Phao-lô cũng quả quyết về hình phạt dành cho những kẻ này: “Ai phá hủy Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em” (I Cr 3,17).

4) Nên tập nhân đức hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giê-su cách nào?:

- Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi tín hữu chúng ta hãy năng tự kiểm điểm để tìm ra những điều làm cho Đền Thờ tâm hồn mình ra ô uế, rồi quyết tâm tu sửa. Nguyên nhân làm cho người ta ra ô uế là do lòng của mình: “Vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế” (Mt 15,19-20).

- Hơn nữa, chúng ta phải tôn trọng thân xác mình là Đền Thờ của Thiên Chúa. Trong Mừa Chay này, cần tập luyện nhân đức. Trước hết sẽ tập hai nhân đức là hiền lành và khiêm nhường nên giống Đức Giê-su như sau: “ Hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29) :

+ Tập nhân đức hiền lành bằng sự nhẫn nhịn chịu đựng tha nhân: Khi nghe kẻ khác nói xấu mình, chúng ta đừng vội phản ứng đi tìm gặp người nói xấu mình vì dễ sinh ra xung đột, nhưng hãy dâng lên Chúa một lời nguyện tắt xin Chúa ban ơn nhẫn nhịn chịu đựng. Tiếp đến phải xét mình và tu sửa nếu thực sự có lỗi.

+ Tập khiêm nhường từ trong suy nghĩ đến lời nói và việc làm để chống lại thói xấu tự ái cao và kiêu ngạo tự mãn. Cần tập xét đoán ý tốt cho người khác. Tâp khen ngợi khích lệ hơn là la mắng. Tập đi bước trước để chào hỏi, và mau mắn phục vụ các người bệnh liệt giường. Năng đến thăm nhà nhau để gây tình thân thiện giữa cộng đoàn với nhau.

 Nhờ đó Mùa Chay sẽ trở thành cơ hội thuận lợi giúp chúng ta nên tốt hơn như lời Chúa Giê-su mời gọi: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (x Mt 5,48).  

4. THẢO LUẬN: 1) Bạn sẽ làm gì để học tập nhân đức hiền lành và khiêm nhương của Chúa Giê-su? 2) Giả như được tin Đức Giê-su sắp đến thăm viếng nhà bạn, thì bạn sẽ làm gì để thanh tẩy tâm hồn đón rước Chúa?

5. LỜI CẦU:

LẠY CHÚA GIÊ-SU. Nếu Chúa sống trong thời đại của chúng con hôm nay, chắc hẳn Chúa cũng phải ra tay tẩy uế Nhà Thờ, khi nhiều ngôi Thánh Đường đã bị người ta coi thường. Ngoài ra thân xác chúng con cũng chính là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, thế mà nhiều lần chúng con cũng làm cho ra ô uế khi suy nghĩ, nói năng và hành động theo thói thế gian, chiều theo các đam mê xác thịt để phạm tội, thay vì lẽ ra phải luôn bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa. Trong những ngày Mùa Chay này, xin giúp chúng con thanh tẩy tâm hồn nhờ siêng năng đến nhà thờ dâng lễ, tích cực tham dự các buổi tĩnh tâm, làm các việc hãm mình đền tội, quyết tâm đổi mới đời sống để ngày một nên con thảo của Chúa Cha, và ăn ở hòa thuận để nên anh chị em của mọi người và môn đệ thực sự của Chúa.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

LM ĐAN VINH - HHTM

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B