CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Cái chết của Chúa Ki-tô là nguồn ơn cứu độ

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 12:20-33)

          Trong dịp lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su có mặt tại Giê-ru-sa-lem, một số người Hy-lạp theo đạo Do-thái xin các môn đệ Chúa giúp cho họ được gặp Người.  Đáp lời thỉnh cầu này, Chúa Giê-su lại nói với các môn đệ về giờ phút quan trọng nhất của sứ mệnh mình:  cái chết nhục nhã trên thập giá.  Thánh Phao-lô khẳng định cái chết của Chúa Giê-su như tột đỉnh của sự vâng phục làm cho Người trở thành “nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người”.  Còn chính Chúa Giê-su, Người ví cái chết của Người giống với cái chết của hạt lúa được gieo vào lòng đất, để “nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”.

          Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, ba lần Chúa Giê-su đã tiên báo cuộc Thương khó và cái chết của Người.  Điều ấy làm cho các môn đệ thất vọng.  Giờ đây họ đang có mặt tại nơi sẽ xảy ra điều Người đã tiên báo, nên chắc họ cảm thấy nao núng.  Nhưng Chúa Giê-su muốn họ nhìn cái chết của Người theo ý nghĩa kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa Cha đã ấn định.  Trước hết, Người cho họ biết giờ chết của Người là “giờ Con Người được tôn vinh”.  Rồi để giải thích “được tôn vinh” như thế nào, Chúa Giê-su sử dụng hình ảnh cái chết của hạt lúa là khởi đầu cho tiến trình “sinh được nhiều hạt khác”.  Đúng vậy, khi hạt lúa gieo vào lòng đất, hơi ẩm và những chất trong đất sẽ giúp cho mầm sống bên trong phát triển.  Cái vỏ trấu bên ngoài bắt đầu nứt ra để mầm sống bên trong xuất hiện.  Hạt lúa không còn “trơ trọi một mình”, nhưng đã mất đi hình dạng ban đầu để bước sang giai đoạn phát triển mới:  thành cây lúa, rồi lớn lên, trổ đòng đòng, đâm bông hạt, từ một hạt lúa đơn độc biến thành trăm hạt khác! 

          Mầm sống nơi Chúa Giê-su là sự sống nguyên thủy xưa kia Thiên Chúa đã “thổi vào lỗ mũi” của A-đam (Sáng Thế 2:7).  Nhưng sự sống nguyên thủy ấy đã bị tội lỗi cướp đi khỏi ông và con cháu, để lại cái chết cho nhân loại.  Nay Chúa Giê-su sắp lấy cái chết mà chính Người đã bằng lòng chấp nhận, để chuộc lại lỗi lầm của A-đam và phục hồi cho nhân loại sự sống nguyên thủy Thiên Chúa ban cho ông và con cháu.  Quả thực Chúa Giê-su đã cho chúng ta hình ảnh thật đẹp và cao quý về cái chết Người sắp phải chịu tại Giê-ru-sa-lem.  Cái chết của Người là tận cùng của hành động “trút bỏ vinh quang” Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng là khởi điểm để “Thiên Chúa siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Phi-líp-phê 2:8-9).  Cái chết của Chúa Giê-su đánh dấu “mức thập toàn” của bản thân Người và khởi điểm cho việc biến đổi thân phận con người chúng ta.  Nó hòa giải nhân loại với Thiên Chúa, phục hồi cho họ phẩm giá làm con cái Chúa, căn tính mới thay thế cho thân phận làm kẻ thù của Chúa.  Cái chết của Chúa Giê-su mở đầu cho giao ước mới như ngôn sứ Giê-rê-mi-a loan báo:  “Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta” (Giê-rê-mi-a 31:33).

          Mặc dù đã ý thức được ích lợi vô cùng lớn lao do cái chết của Người, Chúa Giê-su vẫn có phản ứng giống như chúng ta khi đứng trước cái chết.  Người tâm sự với các môn đệ:  “Bây giờ, tâm hồn Thầy rất xao xuyến!”  Rồi Người hướng về Chúa Cha:  “Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến.  Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha”.  Tới đây, tiếng Chúa Cha lập tức phụ họa và hỗ trợ tinh thần Chúa Giê-su:  “Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!”  Những lời khích lệ này của Chúa Cha tiếp tục đem lại niềm phấn khởi và lạc quan cho Chúa Giê-su.  Thực tại bị đóng đinh thập giá tuy là sỉ nhục và đau đớn, nhưng với Chúa Giê-su, thì “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”.  Phải, Người sẽ kéo nhân loại đứng dậy thoát ách nô lệ tội lỗi và đồng hành với Người tiến về nhà Cha.  Cái chết của Người báo động “giờ thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài”!

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Thánh Phao-lô coi cái chết của Chúa Giê-su là thước đo mức độ thập toàn của sự vâng phục Chúa Cha và là nguồn ơn cứu độ đời đời cho “tất cả những ai tùng phục Người”.  Chúng ta theo Chúa và sắp bước vào Tuần Thương khó.  Chúng ta hãy nhìn những kết quả tích cực do cái chết của Chúa, đồng thời chuẩn bị cho mức thập toàn của chúng ta!  

 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi