CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

Ơn gọi làm môn đệ Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 1:35-42)

          Chúa Nhật lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa mở đầu cho sứ vụ của Người, đồng thời cũng bắt đầu mùa Thường niên trong năm phụng vụ.  Cuộc truyền giáo của Chúa Giê-su không chỉ gồm rao giảng Tin Mừng, nhưng cũng là thời gian Chúa chuẩn bị thiết lập Giáo Hội, hầu tiếp nối công cuộc của Người.  Để thực hiện được những mục đích trên, việc tuyển chọn và đào tạo những vị lãnh đạo cho Giáo Hội tương lai là công tác không thể thiếu.  Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố Chúa Giê-su kêu gọi những môn đệ đầu tiên.  Mỗi trường hợp kêu gọi một khác, tùy theo bối cảnh và điều kiện của từng người.  Nhưng chắc chắn chúng ta đều có thể tìm thấy những đường nét chung của việc kêu gọi.

          Bài Tin Mừng kể lại ba người đầu tiên được Chúa chọn làm môn đệ Người.  Hai trong ba người ấy đang là môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả, giờ đây được ông chỉ cho biết một ông thầy khác.  Cách ông Gio-an Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giê-su cho hai môn đệ của ông thật là đặc biệt.  Thánh sử kể:  “Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: ‘Đây là Chiên Thiên Chúa’”. Chắc chắn đã có bao nhiêu người “đi ngang qua” chứ, vậy mà ông Gio-an Tẩy Giả không nói gì cả!  Như thế nhất định Chúa Giê-su phải có một điều gì rất đặc biệt.  Giới thiệu ngắn gọn như vậy khiến cho hai môn đệ của ông thắc mắc muốn tìm hiểu.  Tin vào lời giới thiệu của thầy mình, các ông bắt đầu một cuộc tìm hiểu vị tôn sư được gọi là “Chiên Thiên Chúa” kia là đấng nào.  Thế là hai người đi theo Chúa Giê-su đến nơi Người ở.  Hình như Chúa Giê-su cũng “bắt chước” cách thức của ông Gio-an khi Người úp mở nói với hai người:  “Đến mà xem”.  Đúng thế, Người mời họ đến xem chỗ Người ở, rồi hãy ở lại với Người.  Hai môn đệ này không chia sẻ những gì họ đã thấy và tâm tình của họ khi ở lại với Chúa.  Nhưng chắc chắn một điều là cuộc gặp gỡ ấy đã gây ấn tượng vô cùng sâu đậm, đến nỗi họ vẫn nhớ rõ “lúc đó vào khoảng giờ thứ mười”.  Quả thực ông Gio-an Tẩy Giả đã sống thực với châm ngôn của ông:  Chúa phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi!  Hai môn đệ mà ông đã dày công đào tạo giờ đây ở lại với Chúa Giê-su, không chỉ hôm gặp gỡ ấy, mà còn ở lại với Người suốt đời nữa.

          Ông An-rê, một trong hai môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả đã được thầy chỉ cho biết Chúa Giê-su mà đi theo Người, giờ đây chỉ lại cho em mình là ông Phê-rô biết Chúa Giê-su.  Ông An-rê không lập lại lời giới thiệu của thầy ông về Chúa Giê-su là “Chiên Thiên Chúa”, nhưng ông giới thiệu bằng chính những cảm nghiệm riêng khi ông “ở lại” với Chúa.  Khám phá mới của ông về Chúa là:  “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a, nghĩa là Đấng Ki-tô”.  An-rê không chỉ giới thiệu bằng lời nói, nhưng còn bằng hành động “dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su” nữa.  Ở trường hợp Chúa chọn ông Phê-rô, chúng ta còn nhận thấy một điểm đặc biệt là Chúa nhận định về con người ông Phê-rô.  Chúa muốn khẳng định với Phê-rô rằng:  Vì anh đã nhìn nhận tôi là Đấng Ki-tô, thì tôi cũng muốn trao cho anh sứ mệnh làm Kê-pha (tảng đá), nền móng Giáo Hội.  Như vậy, khi Chúa gọi mỗi người chúng ta, thì Người cũng trao ban một sứ mệnh.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Tuy thánh sử Gio-an chỉ kể sơ qua về cuộc Chúa kêu gọi ba môn đệ đầu tiên, nhưng trong câu chuyện này, có rất nhiều điều chúng ta có thể học hỏi và suy nghĩ về việc Chúa kêu gọi chúng ta làm môn đệ.  Trước hết chúng ta hãy “đến mà xem”.  Lời mời gọi này có thể từ chính Chúa hoặc những người khác.  Đó là Kinh Thánh, là cha mẹ chúng ta, là thầy cô dạy giáo lý… tất cả đều mời gọi chúng ta “đến mà xem cho biết Chúa thiện hảo dường bao”.  Chúng ta cũng được mời gọi đến với Chúa qua những chia sẻ kinh nghiệm của người khác, như ông Phê-rô đã nhờ kinh nghiệm của anh An-rê mà đi theo Chúa.  Dầu sao mọi lời mời gọi phải được chúng ta đáp trả.  Cách hữu hiệu nhất để đáp lời Chúa gọi là hãy “đến xem chỗ Người ở” và “ở lại với Người”.  Chỗ Chúa ở không hẳn chỉ là Nhà Tạm, mà Người còn ở trong Kinh Thánh, mọi nơi, mọi người, ngay cả những kẻ thù của chúng ta.  Quan trọng hơn cả, là chúng ta hãy ở lại với Chúa trong cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa!

         Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B