CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

Các anh hãy đi theo tôi

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 1:14-20)

          Câu chuyện sách Tin Mừng thánh Gio-an kể tuần trước về việc Chúa gọi các môn đệ đầu tiên mang tính cách suy tư của những người đi tìm Chúa.  Còn câu chuyện hôm nay của thánh sử Mác-cô về cùng một biến cố lại giống như “người thực việc thực”, nhưng nhân vật chính là Chúa Giê-su, người chủ động trong việc kêu gọi này.  Lời triệu gọi “hãy đi theo tôi” của Chúa Giê-su có tầm quan trọng vô cùng lớn lao trong hành trình làm môn đệ Chúa của chúng ta.

          Vẫn một cách ngắn gọn, trước hết thánh Mác-cô trình bày hoàn cảnh và thời gian của biến cố kêu gọi những môn đệ đầu tiên.  Thời gian là lúc Chúa Giê-su khởi đầu sứ vụ “sau khi ông Gio-an (Tẩy Giả) bị nộp” và không gian là miền Ga-li-lê.  Nội dung của sứ vụ là loan báo “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” và kêu gọi người ta “hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.  Chính trong bối cảnh ấy, Chúa Giê-su chủ động kêu gọi hai cặp anh em làm môn đệ Người:  anh em Si-môn và An-rê, anh em Gia-cô-bê và Gio-an.  Bốn người đều làm nghề lưới cá.  Họ không cần phải thi tuyển, nhưng là được chọn.  Chúa Giê-su không đưa ra những tiêu chuẩn bắt buộc họ phải hội đủ để đáp ứng công việc Người muốn họ làm, nhưng Người hứa sẽ đào tạo họ.  Điều kiện duy nhất là họ phải tự nguyện đi theo Chúa, còn đào tạo là việc của Người:  “Tôi sẽ làm cho các anh trở thành kẻ lưới người như lưới cá”.  Phải chăng Chúa Giê-su chủ ý chọn những người lưới cá đầy kinh nghiệm để biến họ trở nên những kẻ lưới người?  Đúng thế, nhất định đây là một cách đào tạo thực tế.  Với kinh nghiệm nghề nghiệp cha truyền con nối của họ, Chúa Giê-su sẽ có cách dựa vào đó để dạy họ những kỹ năng lưới người.  Cách đào tạo hữu hiệu nhất, đó là sử dụng những kinh nghiệm thực tế, những bài tập thực hành.  Lưới cá và lưới người là hai công việc khác nhau, nhưng về kỹ năng chắc chắn có nhiều điểm tương đồng.  Thí dụ lưới cá thì phải nghiên cứu nơi chốn, biết rõ loại cá mình lưới, kiên nhẫn chờ đợi… Lưới người cũng vậy, cần biết những kẻ mình lưới là người thế nào, hoàn cảnh sống của họ, kiên trì đem Tin Mừng đến cho họ… Chắc chắn Chúa Giê-su là một bậc thầy và huấn luyên viên lỗi lạc.  Điều này bảo đảm là đúng, bởi bốn anh em được Chúa gọi đã lập tức bỏ chài lưới, bỏ cha mình và bạn làm công để đi theo Chúa.  Họ đã gặp được vị thầy họ hoàn toàn tin tưởng, mặc dù vẫn chưa hiểu rõ “nghề” mới Người muốn họ theo đuổi là gì.

          Tất cả cũng đều do lời gọi “Các anh hãy đi theo tôi”.  Lời gọi của Chúa Giê-su có một mãnh lực dường như không thể cưỡng lại.  Nó mạnh mẽ đến độ làm cho những kẻ được Chúa gọi đã mau mắn đáp lại.  Động thái “lập tức” bỏ nghề nghiệp và người thân để đi theo Chúa đã chứng minh cho sức mạnh của lời Chúa kêu gọi!  Lời gọi của Chúa mạnh mẽ tới mức khiến cho kẻ được gọi sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh mất mát để hướng về một tương lai mình hoàn toàn mù mờ.  Nói khác đi, sức mạnh của lời Chúa kêu gọi đã giúp họ “uống thuốc liều” và tin tưởng phó thác đời mình trong sự quyết định của Người.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Hôm nay chúng ta hãy tin là Chúa cũng đi dọc theo “biển hồ Galilê” của chúng ta và lên tiếng kêu gọi:  “Con hãy đi theo Thầy, Thầy sẽ làm cho con trở thành kẻ lưới người”.  Chúa dựa vào những kinh nghiệm cũng như tài năng của chúng ta mà kêu gọi chúng ta.  Rồi Chúa cũng hứa là Người sẽ đích thân đào tạo chúng ta, dựa trên những kinh nghiệm nghề nghiệp của chúng ta.  Công cuộc truyền giáo Người muốn tất cả chúng ta tham gia có rất nhiều lãnh vực.  Những nơi nào có cá, cá loại nào, phải sử dụng cách nào để bắt được cá…, những điều này Chúa sẽ tùy theo tài năng của chúng ta để huấn luyện chúng ta.  Chúa Giê-su là “kẻ lưới người” vĩ đại và gương mẫu được Chúa Cha sai xuống dạy chúng ta.  Phải, Người sẽ đích thân dạy chúng ta bằng chính những kinh nghiệm riêng của chúng ta và những kinh nghiệm của Người.  Chỉ cần chúng ta là những học trò ngoan ngoãn, luôn ở bên cạnh Người, biết mở mắt mở tai và nhất là mở lòng.  Người muốn chúng ta bắt chước những người học trò ngoan được nói đến trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay.  Vậy chúng ta có “lập tức” đi theo Chúa không?      

 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B