CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

Chúa Giê-su, vị ngôn sứ tối cao của Thiên Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 1:21-28)

          Trong Cựu Ước, đứng trước toàn dân Ít-ra-en, ông Mô-sê đã nhắn nhủ họ về vai trò ngôn sứ của ông, tức thay mặt Thiên Chúa để truyền đạt cho họ chỉ những điều Người muốn nói.  Ông cũng không quên cảnh báo họ rằng Chúa sẽ hạch tội kẻ nào không nghe lời Chúa (Đệ Nhị luật 18:15-20).  Đó là nội dung bài đọc thứ nhất hôm nay và cũng là hình ảnh Chúa Giê-su, vị ngôn sứ tối cao và sau hết, để qua Người Thiên Chúa phán dạy toàn thể nhân loại.  Chúng ta sẽ thấy điều ấy thể hiện qua bài Tin Mừng thuật lại Chúa rao giảng tại Ca-phác-na-um, trung tâm phát xuất cuộc truyền giáo của Người.

          Thánh sử Mác-cô thay vì ghi lại những lời giảng của Chúa Giê-su tại Ca-phác-na-um, ngài cho chúng ta thấy những phản ứng tích cực của dân chúng trước cách thức Chúa giảng.  Phản ứng đầu tiên là “thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người”.  Quả thực đây là một nhận xét rất khác biệt.  Bình thường giáo dân mình hay để ý tới văn chương và điệu bộ lôi cuốn của người thuyết giảng.  Người ta khen ông cha “nói” hay, nhưng khi hỏi hay ở “điều gì” thì không trả lời được!  Vậy thì thánh sử trả lời giùm cho họ:  Cứ nhìn vào Chúa Giê-su sẽ biết!  “Vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư”.  So sánh tuyệt vời!  Các kinh sư là những người học nhiều hiểu rộng.  Họ thuộc từng chú giải nhỏ nhặt trong bộ luật của Mô-sê, chỉ là để soi mói xem những kẻ nào… lỗi lề luật.  Họ đâu có giảng dạy như những người có uy quyền, mà lấy sự hiểu biết của họ làm một thứ quyền bính để thống trị người khác.

          Tiếp theo, thánh Mác-cô muốn chứng minh Chúa Giê-su đích thực là “Đấng có uy quyền” khi giảng dạy.  Phản ứng trước uy quyền của Chúa không phải từ dân chúng, nhưng từ những thần ô uế.  Chúng sắp bị đuổi ra khỏi người chúng nhập.  Chúng la to lên:  “Tôi biết ông là ai rồi:  ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.  Uy quyền của Đấng Thánh đã nói ra những lời làm cho mọi người sửng sốt, thì giờ đây uy quyền ấy cũng cất lên để xua đuổi tà thần:  “Câm đi, hãy xuất ra khỏi người này!”  Người bị quỷ ám được thanh tẩy khỏi ô uế của ma quỷ.  Thiên hạ chứng kiến việc Chúa làm đã đi từ thái độ “sửng sốt về lời giảng dạy” đến “sững sờ… vì người dạy lại có uy quyền”.  Đức Chúa đã phán với ông Mô-sê:  “Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy”.  Nếu Thiên Chúa đã đặt lời uy quyền của Người nơi miệng Chúa Giê-su thì Người cũng ban cho Chúa Giê-su chính quyền bính của Người.  Nói cho đúng hơn, Chúa Giê-su chính là “miệng của Thiên Chúa” nói lời Thiên Chúa cho nhân loại.  Các ngôn sứ chỉ là những người nói thay cho Thiên Chúa, còn Chúa Giê-su là chính lời Thiên Chúa nói với con người (xem Do-thái 1:1-2).  Khi tạo thành vũ trụ, lời Thiên Chúa đã làm cho muôn vật hiện hữu (Sáng thế 1).  Giờ đây tại Ca-phác-na-um, lời Thiên Chúa được phán dạy khiến mọi người sửng sốt và lời Thiên Chúa xua đuổi tà thần làm dân chúng sững sờ.  Tóm lại, Chúa Giê-su là vị Ngôn Sứ tối cao của Thiên Chúa!

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Trong bài đọc thứ hai, thánh Phao-lô “chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co” (1 Cô-rin-tô 7:35).  Làm sao gắn bó cùng Chúa đây?  Ngày xưa cũng như ngày nay, có những người đã gắn bó cùng Chúa, họ không những bị lời Người thu hút, mà còn bỏ mọi sự đi theo Người nữa.  Tuy nhiên, cũng không thiếu người chỉ để mình bị thu hút do những mỹ từ và điệu hùng hồn của người giảng, nhưng lại không để tâm suy niệm lời Chúa họ đón nhận.  Thánh Phao-lô đã có nhận xét này:  “Sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe” (2 Ti-mô-thê 4:3).

          Vậy khi đón nhận lời Chúa, chúng ta đừng giữ thái độ “ngứa tai muốn nghe”, nhưng nghe bằng tâm hồn mở rộng để lời Chúa hoạt động hữu hiệu.  Thêm vào đó, chúng ta đừng ngăn cản uy quyền của Chúa muốn thanh tẩy chúng ta khỏi mọi thứ dục vọng và hậu quả của tội lỗi, để chúng ta được gắn bó cùng Chúa và sống lời giảng của Người.

          Lm. Đa-minh Trần đình Nhi