CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN

Bánh và cá hóa nhiều, phép lạ cho mọi người

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng

(Gio-an 6:1-15)

 

          Hiểu theo ý nghĩa phép lạ nói chung, mọi phép lạ Chúa Giê-su làm đều dành cho mọi người chúng ta, vì sứ mệnh chữa lành của Chúa là cho kẻ câm được nói, kẻ què được đi, kẻ mù được thấy…  Chúa chữa lành không những bệnh tật phần xác, mà cả những đau yếu thiêng liêng nữa.  Tuy nhiên, với bối cảnh đặc biệt và ý nghĩa của phép lạ hôm nay, việc Chúa Giê-su khiến cho bánh và cá hóa nhiều làm lương thực nuôi dân chúng liên hệ đến sự sống còn của chúng ta, sự sống đời này và nhất là sự sống đời sau.

          Trước hết, thánh sử Gio-an cho chúng ta một bối cảnh khá quan trọng, là “Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm”.  Phải, đám dân chúng được thấy những phép lạ chữa lành Chúa làm cho người khác, nhưng chính họ lại không nghĩ tới một phép lạ cần thiết cho sự sống còn của mình!  Dù vậy, họ không cần phải kêu xin Chúa, bởi ngay cả trước khi họ cầu xin, chính Người đã “ngước mắt lên, nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình” thì chạnh lòng thương vì họ đang đói.  Là Thiên Chúa, Người biết chúng ta cần gì và Người biết “mình sắp làm gì rồi”.  Cả một đám đông dân chúng đang đói.  Chúa Giê-su hỏi ông Phi-líp-phê một câu hỏi không thể trả lời chỉ là để nói lên một chân lý:  sự sống của chúng ta, dù thể chất hay thiêng liêng, đều hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa.  Theo tính toán của ông Phi-líp-phê, hai trăm quan tiền của loài người dùng để mua bánh cho dân chúng cũng không đủ.  Thế mà chỉ có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá khô được Chúa Giê-su cầm lấy, dâng lời tạ ơn, thì lại giúp cho mọi người no nê và còn thu lại những miếng thừa được mười hai thúng!  Cho nên nếu Chúa “rút hơi thở là chúng (ta) sẽ chết ngay”, và trong bài giảng tiếp theo phép lạ, Người khẳng định:  “Ai không ăn thịt tôi và uống máu tôi, sẽ không được sống đời đời”.

          Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-su đã nhấn mạnh đến tình yêu quan phòng của Chúa Cha.  Người dạy chúng ta đừng quá lo lắng cho sự sống đời này, nhưng trước hết hãy tìm kiếm Nước Trời.  Hôm nay, sau khi làm phép lạ bánh và cá hóa ra nhiều, Chúa Giê-su cũng lại nhấn mạnh đến sự sống được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Người, tức là sự sống Người muốn chia sẻ với chúng ta qua Lời Chúa và Thánh Thể.  Sự sống thiêng liêng của chúng ta được dưỡng nuôi và phát triển là nhờ “ăn” Mình và “uống” Máu Chúa, nói khác đi là kết hợp hoàn toàn với Người, để nhờ sự kết hợp ấy chúng ta được “đồng hình đồng dạng” với Chúa Ki-tô.  Phép lạ bánh và cá hóa nhiều luôn nhắc nhở chúng ta về nhu cầu quan trọng nhất của chúng ta là lương thực thiêng liêng.  Sự sống thiêng liêng của chúng ta đang khi sống tạm trên trần gian này chuẩn bị cho một cuộc sống vĩnh cửu với Chúa ở đời sau.  Được hạnh phúc đời đời bên Chúa là mục đích của mọi người chúng ta, cho nên chúng ta mới có thể nói phép lạ bánh và cá hóa nhiều là phép lạ dành cho mọi người.  Giống như dân Do-thái đã ăn bánh và cá để có thể tiếp tục đi theo Chúa và nghe Người giảng dạy, chúng ta hết thảy được mời gọi đến lãnh nhận Mình Máu Chúa để có thể tiếp tục hành trình đức tin của chúng ta.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Sau khi chứng kiến phép lạ bánh và cá hóa ra nhiều, dân Do-thái muốn “bắt Chúa Giê-su đem đi mà tôn làm vua”, nhưng Chúa lánh mặt và lên núi cầu nguyện.  Rõ ràng ở đây Chúa muốn quan tâm đến đời sống thiêng liêng của chúng ta, chứ không muốn làm một ông vua trần gian đem lại cơm no áo ấm cho con dân của mình.  Người muốn làm Đấng Chăn Chiên nhân lành, luôn ngước mắt lên để nhận ra những nhu cầu thiêng liêng của chúng ta.  Hạnh phúc đời sau là điều Chúa mong mỏi hết thảy chúng ta đạt được.  Vì thế Người tiếp tục phép lạ bánh hóa nhiều trong Thánh lễ và mời gọi chúng ta hãy đến lãnh nhận Bánh hằng sống.

          Vậy chúng ta hãy cảm tạ lòng yêu thương của Chúa Giê-su đã lo lắng chăm sóc chúng ta như Người đã chăm sóc cho dân chúng đi theo Người!                 

 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B