CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN

Ý nghĩa của “bánh từ trời xuống”

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 6:41-51)

          “Tôi là bánh từ trời xuống”, hoặc “Tôi từ trời xuống”.  Nếu chúng ta là một người trong đám dân chúng Do-thái nghe lời tuyên bố trên, chắc chúng ta cũng “xầm xì phản đối” như họ thôi!  Lời tuyên bố trên xem ra đã thật vô lý đối với người không quen biết Chúa, huống chi là những người biết rõ Chúa Giê-su là con ông Giu-se và biết rõ tông ti họ hàng của Chúa.  Chắc chắn người ta không thể hiểu những lời trên theo nghĩa đen, nhưng theo ý nghĩa thiêng liêng.  Đó cũng là ý nghĩa Chúa Giê-su muốn chúng ta hiểu khi Người giải thích thêm.

          Điều chắc chắn trước tiên là muốn hiểu ý nghĩa của “bánh từ trời xuống”, người ta phải nhận biết sứ mệnh của Chúa Giê-su là gì.  Do đó, Chúa Giê-su sẽ từ từ giải thích cho họ về xuất thân và sứ mệnh của Người.  Trước hết Chúa Giê-su khẳng định rằng hiểu được việc Người từ trời xuống, hay nói khác đi, là “đến với Người”, thì không phải là điều tự khả năng con người làm được, nhưng phải có sự giúp đỡ hay “lôi kéo” của Thiên Chúa Cha.  Điều ấy là đương nhiên, vì chính Thiên Chúa Cha đã sai Con của Người là Chúa Giê-su đến trần gian, và Người “lôi kéo” mọi người đến với Chúa Giê-su.  Chúa Cha lôi kéo cũng có nghĩa là Người muốn nhân loại phải đón nhận Chúa Giê-su và Người ban cho họ khả năng và cơ hội đến với Con của Người. 

          Nhưng tại sao chúng ta phải đến với Chúa Giê-su?  Chúa Giê-su trả lời:  “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ.  Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi”.  Đúng vậy, thời kỳ Thiên Chúa dạy dỗ chúng ta qua các vị ngôn sứ đã qua rồi.  Giờ đây Người dạy dỗ chúng ta qua Con Một của Người (Do-thái 1:1-2).  Ngoài việc dạy dỗ chúng ta lối sống qua lời giảng và gương mẫu của Chúa Giê-su, Chúa Cha còn muốn cho chúng ta biết về Người.  Vì Chúa Giê-su là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình”, nên muốn biết Thiên Chúa là Đấng nào, chúng ta cứ nhìn vào Chúa Giê-su.  “Ai thấy Thầy là thấy Cha”, Chúa Giê-su đã nói với tông đồ Phi-líp-phê như vậy.  Giáo huấn và sự sống Thiên Chúa đã được Chúa Cha cho nhập thể nơi con người Chúa Giê-su để chia sẻ cho nhân loại.  Do đó, mang sứ mệnh dạy dỗ chúng ta và mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta, Chúa Giê-su quả thực là “bánh trường sinh” được Chúa Cha ban xuống từ trời để chuẩn bị cho chúng ta được sống đời đời với Người.

          Để diễn tả tính trường sinh của bánh bởi trời, Chúa Giê-su đã so sánh mình với man-na thời tổ tiên dân Ít-ra-en trong sa mạc.  Man-na chỉ là của ăn vật chất giống như các thức ăn khác.  Nó giúp con người duy trì sự sống một thời gian ở đời này và cuối cùng con người cũng phải chết.  Khác hẳn với man-na, Chúa Giê-su là thứ bánh thiêng liêng chuyển tải giáo huấn và chính sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa đến chúng ta, cho nên “ăn uống” Chúa Giê-su là chúng ta hấp thụ giáo huấn và sự sống của Thiên Chúa, sự sống đời đời.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Có bao giờ bạn lên rước Mình Máu Chúa Giê-su mà nghĩ tới những hình ảnh “bánh hằng sống” và “từ trời xuống” không?  Dĩ nhiên không phải loại bánh mang nhãn hiệu bạn có thể mua ngoài chợ, mà là bánh hằng sống được Chúa Cha từ trời ban xuống cho chúng ta.  Chúng ta không phải mất tiền mua bánh trường sinh này, nhưng chỉ cần “đến” và đón nhận Chúa vào lòng.  Sự sống bánh này đem lại là sự sống đích thực, không những phát sinh mọi sự sống khác mà còn là sự sống không bao giờ mất đi.  Bánh ấy là những lời Chúa Giê-su rao giảng và dạy dỗ chúng ta.  Nếu chúng được thể hiện qua hành động, thì những lời ấy đã sinh hoa trái ngay ở đời này và hoa trái ấy sẽ tồn tại muôn đời.  Vì thế, bánh ấy mới mang tên là bánh hằng sống.

          Cũng vậy, hình ảnh “từ trời xuống” cho chúng ta thấy giá trị không thể đo lường của thứ bánh ấy.  Hình ảnh đó còn nhắc nhở chúng ta về tình yêu của Cha chúng ta ở trên trời, Đấng quan phòng cho đời sống chúng ta dưới trần gian, lại còn chuẩn bị cho chúng ta có được sự sống vĩnh cửu trên thiên đàng.  Người thương yêu chúng ta và muốn chúng ta ở bên Người mãi mãi, cho nên đã tìm đủ cách để chúng ta đạt được mục đích cao cả ấy.  Vậy trước khi rước lễ, bạn hãy lắng nghe:  Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa!

     Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B