CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

Giá trị đích thực của hôn nhân

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 10:2-12)

        Chúa Giê-su tuyên bố Người không đến để phá bỏ Lề Luật, nhưng để kiện toàn Lề Luật.  Người kiện toàn Lề Luật bằng cách thực hiện tất cả những điều Kinh Thánh và các ngôn sứ nói về Người.  Nhưng Người cũng kiện toàn Lề Luật bằng những sửa sai tinh thần và động lực tuân giữ Lề Luật.  Trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay với một vấn đề luôn nóng bỏng là việc ly dị, Chúa Giê-su có cơ hội để đặt lại vấn đề và trả lại cho hôn nhân giá trị đích thực của nó.  Câu hỏi của nhóm Pha-ri-sêu “Chồng có được phép rẫy vợ không?” đã là khởi điểm để Chúa Giê-su dẫn giải, đưa người ta trở về với ý nghĩa đích thực của hôn nhân.

        Thánh Mác-cô ghi lại ý đồ của nhóm Pha-ri-sêu khi đưa ra câu hỏi hóc búa này:  họ hỏi Chúa Giê-su câu hỏi này “là để thử Người”.  Họ thừa biết dân chúng cũng như chính họ đều đã chấp nhận việc “chồng được phép ly dị vợ”.  Việc rẫy vợ nhiều khi được thi hành với những lý do hầu như vô lý, thí dụ người vợ nấu ăn không giỏi cũng có thể là lý do chính đáng để ly dị.  Phẩm giá của người phụ nữ không được tôn trọng, nhưng đó là văn hóa, là truyền thống mà!  Quả thực việc họ thử thách Chúa lại biến thành cơ hội để Người xác định lại bản chất hôn nhân và phục hồi phẩm giá cho người phụ nữ.

        Chúa Giê-su không trả lời nhóm Pha-ri-sêu ngay, nhưng Người áp dụng một phương thức rất khôn ngoan đi từng bước một.  Trước hết, Người muốn biết quan điểm của họ về việc ly dị.  Hễ nói đến Lề Luật thì phải nói đến Thiên Chúa và ông Mô-sê.  Thiên Chúa là Đấng đặt ra Lề Luật.  Ông Mô-sê chỉ là người nhận lãnh Lề Luật để trao lại cho dân chúng.  Cho nên khi Chúa Giê-su hỏi họ  rằng ông Mô-sê đã truyền dạy họ điều gì về việc rẫy vợ, họ trả lời:  Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ”.  Câu trả lời rõ ràng cho thấy ông Mô-sê đã cho phép ly dị, chứ không phải Thiên Chúa cho phép!  Tiếp lời, Chúa Giê-su đã giải thích lý do tại sao ông Mô-sê đã cho phép:  “Là vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông”.  Rồi Chúa Giê-su đưa họ về với bản chất đích thực của hôn nhân mà Thiên Chúa đã ấn định:  “Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ… Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt”.  Cuối cùng, Chúa Giê-su kết luận:  “Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”.  Như thế, bản chất và luật hôn nhân không phải do ông Mô-sê ấn định, nhưng chính Thiên Chúa là Đấng đã thiết lập hôn nhân và luật bất khả ly của hôn nhân.  Hôm nay, trước mặt nhóm Pha-ri-sêu, Chúa Giê-su kêu gọi họ hãy trả lại chỗ đứng đích thực cho hôn nhân.  Hôn nhân và luật hôn nhân không phải là một truyền thống như ông Mô-sê đã chiều lòng dân Do-thái mà cho phép họ viết tờ ly dị.  Nhưng hôn nhân “từ lúc khởi đầu công trình tạo dựng” đã được Thiên Chúa thiết lập khi Người làm nên người nam và người nữ, rồi phối hợp họ với nhau thành một xương một thịt.

        Chúng ta lấy làm lạ không thấy thánh sử Mác-cô ghi lại phản ứng của nhóm Pha-ri-sêu như thế nào.  Chắc là họ hậm hực im lặng trở về, tuy trong lòng không muốn chấp nhận những điều sửa sai của Chúa Giê-su về việc ông Mô-sê cho phép viết tờ ly dị rẫy vợ.

Sống sứ điệp Tin Mừng

        Chúng ta, những người sống bậc hôn nhân, hãy hãnh diện với bậc sống của mình, vì chúng ta biết rõ giá trị đích thực của hôn nhân.  Chúng ta được Chúa mời gọi cộng tác với Người một cách đặc biệt trong công trình tạo dựng, là góp phần vào việc “làm nên con người có nam có nữ”.  Còn những người bậc sống khác cũng không quên cầu nguyện cho người bậc sống gia đình. 

        Tuy nhiên sứ điệp của bài Tin Mừng không chỉ dừng lại ở một khía cạnh tiêu cực của hôn nhân là vấn đề rẫy vợ, nhưng kêu gọi chúng ta hãy cố gắng thăng tiến hôn nhân, để nhờ đó gia đình nhận thức được vai trò quan trọng của mình trong cộng đồng xã hội và Giáo Hội.  Mong rằng Đại Hội Thế giới về Gia đình vừa qua đã đáp lời Chúa Giê-su, khích lệ các gia đình Công giáo hãy thể hiện giá trị đích thực hôn nhân của họ!

       Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B