CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN

Con mắt đức tin

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 10:46-52)

          Điều làm chúng ta thích thú là thánh sử Mác-cô đặt câu chuyện Chúa chữa lành cho anh mù Ba-ti-mê ngay sau những câu chuyện liên quan đến việc Người báo trước cho các môn đệ biết cuộc Thương khó của Người.  Qua những tiên báo ấy, Chúa Giê-su muốn các môn đệ nhìn nhận Người là Đấng Mê-si-a đến để chịu chết và chuộc lại tội lỗi của nhân loại.  Nhưng tham vọng đã khiến cho các môn đệ không muốn chấp nhận một Đấng Ki-tô chịu thân phận ô nhục như vậy.  Quả thực họ có mắt mà không thấy!  Ngược lại, anh mù bẩm sinh Ba-ti-mê tuy không thấy Chúa Giê-su bằng con mắt bình thường, nhưng lại thấy Chúa qua con mắt đức tin, để rồi anh tuyên xưng:  “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”

          Ngồi ăn xin tại cổng thành Giê-ri-khô, anh mù Ba-ti-mê nghe tiếng ồn ào của đám đông dân chúng sắp đi qua và anh dọ hỏi mới biết “đó là Đức Giê-su Na-da-rét”.  Anh kêu lớn tiếng:  “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Không hiểu được ai mách bảo hay được Chúa Cha mặc khải, anh đã sử dụng danh hiệu “Con vua Đa-vít” là danh hiệu dành cho Đấng Ki-tô, để kêu xin Chúa Giê-su.  Anh không nhìn thấy Chúa để tới gặp Người, nhưng anh có tiếng nói để làm cho Người chú ý, dừng lại và đến với anh.  Quả thực, lời tuyên xưng đức tin của anh đã vượt trên cả tiếng ồn ào của đám đông, chiếm được lòng thương xót của Chúa.  Người ta càng quát nạt để át đi lời tuyên xưng của anh, thì anh lại càng kêu to hơn, vẫn một điệp khúc “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”  Nhưng thay vì đến với anh, Chúa Giê-su chỉ đứng lại và gọi anh đến với Người.  Làm như thế, Chúa muốn dành thêm cho anh một cơ hội để tuyên xưng đức tin bằng hành động, một hành động vô cùng ý nghĩa.  Đó là vừa nghe Người gọi, “anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su”!  Tất cả những hành vi mau lẹ ở đây của anh đều nói lên một đức tin to lớn.  Trước hết là anh “vất áo choàng lại”.  Chúng ta đều biết cái áo choàng rất quan trọng đối với người Do-thái.  Nó che chở cho một người, nào là trong cơn nóng mùa hè, sương lạnh ban đêm, tuyết giá mùa đông… Vậy mà anh mù dám vất lại, nghĩa là bất cần sống chết miễn là được đến với Chúa.  Bỏ lại mọi sự, anh hoàn toàn tín thác vào Chúa.  Đức tin là như vậy đấy!  Hành vi kế tiếp là anh “đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su”.  Thường thì người mù rất thận trọng khi đi đứng, sợ bị tai nạn.  Nhưng ở đây, chỉ một tiếng gọi của Chúa, anh đã mau mắn đáp lại qua hành vi “đứng phắt dậy”.  Anh đến gần Chúa, không cần biết những trở ngại, như một hòn đá, một khúc cây… chắn ngang, vì anh biết Chúa đang hiện diện sẽ không để anh bị tai nạn.  Đức tin là thế đấy!  Tóm lại, anh mù Ba-ti-mê đã hành động không phải bằng con mắt thịt, nhưng bằng con mắt đức tin.  Nhờ con mắt này, anh “thấy” Chúa là ai trong khi nhiều người khác không thấy.

          Anh mù Ba-ti-mê đã tuyên xưng Chúa là “Con vua Đa-vít” trước đám đông.  Anh đã làm cho người ta biết Chúa.  Bây giờ đến lượt Chúa làm cho anh:  “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”  Theo lời anh xin, Chúa cho anh nhìn thấy được.  Rồi lại đến lượt anh muốn làm cho Chúa:  Anh “nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi”.  Dĩ nhiên, con đường Người đi là con đường lên Giê-ru-sa-lem để chịu cuộc Thương khó và chịu chết, con đường Người mời gọi các môn đệ hãy cùng đi với Người!

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Anh Ba-ti-mê đã nhìn thấy được và đi theo Chúa.  Chúa Giê-su cũng muốn chúng ta nhìn thấy và đi theo Người.  Người muốn chữa lành bệnh mù thiêng liêng của chúng ta để chúng ta có cặp mắt đức tin mà nhìn mọi sự theo lăng kính đức tin.  Nhờ cặp mắt đức tin, chúng ta sẽ nhận ra được những giá trị Tin Mừng mà người đời không thể thấy.  Chúng ta sẽ thấy được việc yêu thương kẻ thù và tha thứ là điều có thể làm được.  Với cặp mắt đức tin, chúng ta sẽ hiểu thánh giá không còn là sức nặng, nhưng là vinh hạnh được tham dự vào cuộc Thương khó của Chúa Giê-su.  Cặp mắt đức tin giúp chúng ta khám phá ra những nét đẹp của Thiên Chúa, của anh chị em, của thế giới và nhất là của phần phúc thiên đàng!

 

            Lm. Đa-minh Trần đình Nhi   


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B