LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Giới thiệu Chúa Giê-su cho mọi người

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 1:7-11)

          Ngay khi Chúa Giê-su bắt đầu thi hành sứ vụ, Người đã được giới thiệu với nhân loại.  Qua những trình thuật của sách Tin Mừng, chúng ta thấy có lời giới thiệu của ông Gio-an Tẩy Giả về Chúa Giê-su khi ông làm phép rửa cho dân chúng, và lời giới thiệu của Thiên Chúa Cha trong dịp Chúa Giê-su đến lãnh nhận phép rửa của ông Gio-an.  Cả hai lời giới thiệu đều nói lên phẩm cách cao trọng của Chúa Giê-su, đúng như điều thánh sử Lu-ca đã viết về Người:  “Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lu-ca 2:52).  Việc giới thiệu Chúa Giê-su cũng đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có một cách thức riêng, để giúp cho người chung quanh biết Chúa.

          Trước hết chúng ta hãy xem ông Gio-an Tẩy Giả đã giới thiệu Chúa Giê-su như thế nào.  Đây là cách giới thiệu của một người đóng vai trò “dọn đường”.  Là người được sai đến trước để dọn đường cho nhân vật chính đến sau, ông Gio-an đã thể hiện công tác giới thiệu của mình một cách tuyệt hảo.  Mọi sự tốt đẹp và cao quý phải hướng về Đấng được giới thiệu.  Để nói lên sự tốt đẹp và cao quý ấy, ông Gio-an đã lấy tất cả sự ngưỡng mộ dân chúng dành cho cá nhân ông, để làm bằng chứng cho người ta thấy Chúa Giê-su còn đáng được ngưỡng mộ gấp trăm ngàn lần.  Ông hiểu rõ mình là người đang nổi bật trên sân khấu Ít-ra-en.  Dân chúng từ khắp nơi đến với ông.  Họ lắng nghe lời giảng và thành tâm lãnh nhận phép rửa của ông.  Danh tiếng của ông nổi như cồn, đến nỗi cả những nhà lãnh đạo tôn giáo Ít-ra-en cũng nghĩ rằng ông là Đấng Mê-si-a, hoặc ngôn sứ Ê-li-a hay một vị ngôn sứ nào đó.  Nhưng khi trả lời về căn tính của mình, ông đã khiêm tốn nói về chân tính của Chúa Giê-su, Đấng mà ông có nhiệm vụ giới thiệu, rằng:  “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người”.  Rồi ông còn đem việc ông làm phép rửa bằng nước so sánh với việc Chúa Giê-su làm phép rửa bằng Thánh Thần, để chứng tỏ sứ mệnh của Chúa thật là cao cả.  Dĩ nhiên nước làm sao có thể so sánh với lửa của Chúa Thánh Thần được!

          Phần thứ hai của bài Tin Mừng hôm nay là lời giới thiệu của Thiên Chúa Cha về Con Một của Người.  Trước lời giới thiệu trịnh trọng nhưng đầy thân mật của Chúa Cha là hiện tượng hiển linh của Thiên Chúa. Sự kiện “tầng trời xé ra” và “Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống” là những dấu chỉ của việc Thiên Chúa đến tỏ mình ra cho nhân loại.  Tiếp đến, không phải là tiếng sấm vang rền như cảnh tượng Thiên Chúa hiện xuống trên núi Xi-nai, nhưng là tiếng dịu dàng nhưng đầy trịnh trọng của Chúa Cha:  “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”.  Quả thực là lời giới thiệu ngắn gọn, nhưng vô cùng ý nghĩa.  Một người được Thiên Chúa Cha chứng nhận là “Con yêu dấu” và làm cho Chúa Cha được hài lòng chắc chắn phải là người toàn hảo và đặt làm gương mẫu cho chúng ta!  Chúng ta có thể mạnh dạn nói rằng:  Nếu chúng ta được mời gọi hãy nên hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng hoàn hảo, thì chúng ta cũng được mời gọi hãy nên đáng yêu như Con yêu dấu trên mặt đất là Chúa Giê-su vậy!  Chúa Cha nói với mỗi người chúng ta:  Con là con yêu dấu của Cha.  Tuy nhiên, để Người có thể nói tiếp rằng “Cha hài lòng về con” thì còn tùy thuộc chúng ta có sống đúng với căn tính con yêu dấu hay không.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Giới thiệu Chúa Giê-su cho anh chị em, đó là bổn phận của mỗi người chúng ta.  Chúng ta thường thấy tín hữu Tin Lành đến gõ cửa từng nhà, họ muốn nói chuyện với chúng ta về Chúa, về đạo.  Dù nhiều lần bị từ chối, nhưng họ vẫn kiên trì.  Điều ấy làm chúng ta phải suy nghĩ.  Có lẽ Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm theo cách ấy, nhưng Người muốn chúng ta dùng tất cả khả năng và hoàn cảnh của mình để giới thiệu Chúa cho mọi người.  Cách tốt nhất, đó là bằng chứng tá của đời sống Ki-tô hữu chúng ta.  Lối cư xử của chúng ta nói lên chúng ta thuộc về ai, về Chúa Giê-su hay về thói đời.  Chúng ta là “môn đệ Chúa Giê-su” thì phải biểu lộ lối sống của Thầy Giê-su.  Thầy nào trò nấy.  Cứ sống tự nhiên như môn đệ đích thực của Chúa là chúng ta rao giảng và giới thiệu Người cách tốt nhất rồi vậy!

          Lm. Đa-minh Trần đình Nhi     


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B