CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI   

Mệnh lệnh của Chúa Phục Sinh:

Hãy đi loan báo Tin Mừng

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 16:15-20)

          Trong bốn mươi ngày sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-su thường xuyên hiện ra với các môn đệ để nói với họ những gì Người chưa thể nói hết và củng cố lòng tin của họ.  Giờ đây đã đến lúc Người trở về với Chúa Cha và nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần tiếp tục những gì Người để lại.  Tuy nhiên Người mở ra một chân trời mới, để dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các môn đệ tiếp tục sứ mệnh Người đã hoàn tất những khởi đầu cần thiết.  Chân trời mới ấy được biểu lộ trong mệnh lệnh Người ban cho họ:  “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”.  Vậy nội dung của mệnh lệnh này là gì?

          Chúa Giê-su đã ban truyền mệnh lệnh này hai ngàn năm trước, nhưng qua bao nhiêu thế kỷ, Giáo Hội vẫn liên tục nhắc nhở các Ki-tô hữu về bổn phận truyền giáo, hoặc loan báo Tin Mừng.  Có lẽ chúng ta mắc bệnh quên, hoặc nghĩ rằng đó là bổn phận của một nhóm người đặc biệt, như các linh mục và tu sĩ, chứ không phải của giáo dân!  Thánh Phao-lô đã cho chúng ta tư tưởng căn bản sau đây, để giúp chúng ta ý thức việc truyền giáo là trách nhiệm của mọi người.  Ngài dạy:  “Mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Ki-tô ban cho.  Chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng” (bài đọc 2).  Rồi ngài kết luận:  Chúa chuẩn bị chúng ta như vậy là để chúng ta “làm công việc phục vụ mà xây dựng thân thể Đức Ki-tô”.  Với xác tín này, chúng ta hiểu được mệnh lệnh truyền giáo Chúa gửi đến mỗi người chúng ta, không phân biệt địa vị trong Giáo Hội.

          Vậy trước khi sai chúng ta đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su đã ban cho mỗi người chúng ta đầy đủ ân sủng cần thiết tùy theo hoàn cảnh của từng người.  Dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, mỗi người đều có những “khả năng” để thi hành sứ mệnh.  Một linh mục thừa sai như Phanxicô Xaviê đi phương xa giảng đạo Chúa cũng không làm hơn nữ tu Têrêsa khiêm nhường sống trong dòng kín Các-men cầu nguyện cho việc truyền giáo!  Chẳng vậy mà cả hai vị đều được Giáo Hội tuyên phong làm Quan Thầy các xứ truyền giáo! 

          Trang bị cho tất cả chúng ta những gì cần thiết rồi, vị chỉ huy Giê-su dạy chúng ta làm hai điều thôi:  đi khắp tứ phương thiên hạ, và loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.  Trước hết chúng ta cần phải ra khỏi ốc đảo cô độc của mình để đi tới bất cứ nơi nào Chúa muốn.  Dĩ nhiên Chúa không đòi chúng ta phải đi xa như thánh Phao-lô hoặc những vị thừa sai rời bỏ quê hương mình.  Nhưng thế giới truyền giáo của ta, hoặc “tứ phương thiên hạ” của ta có khi lại là gia đình mình, nơi sở làm hay làng xóm mình.  Ra khỏi con người khép kín và ích kỷ của ta tức là đi khắp tứ phương thiên hạ rồi.  Có nhiều trở ngại, nhưng “nhiệt tâm vì lo việc nhà Chúa thiêu đốt ta, hoặc tình yêu Chúa Ki-tô thúc bách ta”, giúp ta thắng vượt mọi trở ngại.

          Điều thứ hai phải làm trong sứ mệnh truyền giáo là loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.  Tin Mừng gì?  Đó là Tin Mừng chính Chúa Giê-su đã loan báo:  Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi trao ban Con Một, để hễ ai tin vào người Con ấy thì sẽ được cứu độ.  Đó là rao giảng một Đức Ki-tô vì yêu thương đã chịu đóng đinh thập giá để cứu độ chúng ta.  Rồi phải loan báo cho mọi loài thọ tạo, tức là cho mọi người không trừ ai.  Trong truyền giáo, không có việc loại bỏ hay chọn lựa.  Mọi người ai ai cũng đều có quyền đón nhận Tin Mừng và trở nên con Chúa.  Chúa chỉ đòi chúng ta hãy dùng khả năng mình có để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa thôi.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Năm nay cũng là năm Giáo Hội nhấn mạnh đến việc Tân Truyền giáo.  Cùng một Tin Mừng phải loan báo, nhưng phương thức loan báo của chúng ta cần phải mới mẻ và thích hợp với cách tiếp nhận của con người hôm nay.  Chúng ta được nhắc nhở hãy đến với những người đã theo Chúa, nhưng hiện lơ là không sống đức tin Công giáo.  Chúng ta không thi hành công việc khó khăn ấy một mình, nhưng “có Chúa cùng hoạt động” với chúng ta, như Người đã sát cánh với các tông đồ.  Điều Chúa mong đợi nơi chúng ta là liệu chúng ta có thực sự dấn thân truyền giáo không, còn mọi sự khác Chúa sẽ hoàn tất!                        Lm. Đa-minh Trần đình Nhi   


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B