CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA

Sống đức tin là tâm điểm của gia đình

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (St 15:1-6;  21:1-3;  Dt 11:8, 11-12, 17-18;  Lc 2:22-40)

           Chúa Giê-su giáng sinh không phải để sống một cuộc sống tách biệt, nhưng sống trong gia đình riêng của Người tại Na-da-rét và trong đại gia đình nhân loại.  Dù sống trong gia đình nào, sinh hoạt gia đình cũng phải dựa trên nền tảng vững chắc là đức tin, tin vào Đấng đã tạo dựng nên mình và tin vào nhau.  Đức tin của ông Áp-ra-ham, tổ phụ của Chúa Giê-su, đã là hạt giống sinh ra một dân tộc đông đảo.  Ông sống đức tin giữa gia đình nhân loại và trở nên gương mẫu cho mọi người.  Còn đức tin của Mẹ Ma-ri-a, thánh Giu-se và Hài Nhi Giê-su đã được thể hiện trong gia đình Na-da-rét cũng như trong mối tương quan với những người chung quanh.  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói đến những hệ quả của việc sống đức tin trong môi trường gia đình, từ gia đình nhỏ bé riêng tư cho đến gia đình của Thiên Chúa.

          Ông Áp-ra-ham đã già mà không có con nối dòng.  Tuy sống trong gia đình đơn tẻ với hai vợ chồng già, ông Áp-ra-ham vẫn không mất lòng tin vào Thiên Chúa.  Đáp lại lòng tin của ông, Thiên Chúa đã hứa ban cho ông có con cháu đông như sao trời và cát biển.  Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa, vì “bà Xa-ra có thai và sinh cho ông Áp-ra-ham một con trai khi ông đã già”.  Sách Sáng Thế kết luận về đức tin của ông:  “Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính”.  Tuy nhiên, đức tin của Áp-ra-ham không chỉ đem lại cho ông một dòng dõi để thừa kế đất nước và gia sản ông để lại, mà đức tin ấy còn sản sinh một dòng dõi thừa kế đức công chính của ông nữa.  Ông là cột mốc quan trọng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.  Đúng vậy, từ dòng dõi thừa kế đức tin của Áp-ra-ham, Đấng Cứu Độ đã đến trần gian để biến đổi toàn thể nhân loại thành một đại gia đình của Thiên Chúa.  Như thế, ta thấy đức tin của ông Áp-ra-ham đã vượt giới hạn gia đình riêng của ông để mang chiều kích toàn thể nhân loại.  Chúa Giê-su sinh ra từ dòng dõi của ông sẽ dẫn đưa nhân loại bước đi trong đức tin vào Thiên Chúa.

          Thêm vào tường thuật của sách Sáng Thế về đức tin của gia đình ông Áp-ra-ham, thư gửi tín hữu Do-thái cũng lập lại cùng một đề tài.  Nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã bỏ quê cha đất tổ mà ra đi tới một miền đất xa lạ để ông lãnh nhận làm gia nghiệp.  Còn bà Xa-ra vợ ông cũng nhờ “tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín”, nên bà mới có thể thụ thai và sinh con lúc tuổi già.  Rồi sau khi có được người con trai độc nhất, “nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Áp-ra-ham đã hiến tế I-xa-ác”.  Tóm lại, cả hai bài Sách Thánh trên đều nhấn mạnh đến đức tin của ông Áp-ra-ham và bà Xa-ra như động lực thúc đẩy mọi hành động của họ.

          Tuy nhiên nói đến tột đỉnh của gia đình sống đức tin thì không thể bỏ qua thánh gia của thánh Giu-se, Mẹ Ma-ri-a và Chúa Giê-su.  Biến cố cha mẹ dâng Chúa vào Đền Thờ là một biểu hiện đức tin sống động.  Giống như tổ phụ Áp-ra-ham hiến tế I-xa-ác, Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se cũng tiến dâng con một cho Thiên Chúa, không chỉ là con một của Mẹ, mà còn là Con Một của chính Thiên Chúa nữa.  Những lời tiên tri ông già Si-mê-ôn nói về Hài Nhi không làm cho đức tin của các ngài nao núng, trái lại còn giúp các ngài suy nghĩ về kế hoạch của Thiên Chúa, tin tưởng vào sự quan phòng của Người và chăm lo giúp cho “Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa”.  Quả thực đời sống đức tin của Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se đã làm cho gia đình Na-da-rét trở thành ngôi trường đào tạo vị Thiên Sai được phái đến trần gian để thi hành sứ mệnh cứu độ nhân loại.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          “Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Áp-ra-ham đã hiến tế I-xa-ác”.  Đó là một hành vi sống đức tin thực tế làm gương mẫu cho chúng ta.  Trong cuộc sống, chúng ta gặp không biết bao nhiêu thử thách, từ ma quỷ cám dỗ, từ lối sống suy đồi của xã hội đến công việc mưu sinh.  Ngay trong phạm vi gia đình cũng không thiếu thử thách:  lòng chung thủy vợ chồng, việc giáo dục con cái…  Nhìn vào gương mẫu sống đức tin của gia đình ông Áp-ra-ham, bà Xa-ra và I-xa-ác, nhất là theo gương Thánh Gia Thất của Chúa Giê-su, Mẹ Ma-ri-a và thánh cả Giu-se, ta thấy rõ thái độ phó thác của các ngài nơi tình yêu và quan phòng của Thiên Chúa.  Đó là “nhờ đức tin”!  Sống đức tin là điều quan trọng nhất của gia đình vậy.

             Lm. Đa-minh Trần đình Nhi  


Suy Niệm Lời Chúa Năm B